Obrona doktoratu ks. mgr. lic. Macieja Tomaszewskiego SJ

„Znaczenie użycia terminu anima dla obrony i promocji «podmiotu chronionego» we współczesnym nauczaniu Magisterium Kościoła. Studium teologicznomoralne”

napisanej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Warzeszaka

17 listopada 2015