SwIgnacyLoyolaZalozycielXVIIwAutorNieznany

Instytut Duchowości Ignacjańskiej (IDI) jest podjednostką Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Collegium Bobolanum

 

MISJA

Instytut Duchowości Ignacjańskiej (IDI) przy PWTW Collegium Bobolanum ma za zadania:

  • prowadzić refleksję interdyscyplinarną nad duchowością św. Ignacego Loyoli rozwijanej w sposób szczególny w założonym przez niego zakonie Towarzystwa Jezusowego
  • upowszechniać bogactwo tej duchowości na różne sposoby
  • formować liderów życia duchowego

IDI zaprasza do współpracy w zakresie programów naukowych, wspólnych przedsięwzięć badawczych, działalności dydaktycznej i prowadzenia kierunków studiów, organizowania konferencji, wykładów i spotkań, publikacji, przeprowadzania analiz, doradztwa i popularyzowania wiedzy i sposobów życia duchowego według ścieżki św. Ignacego Loyoli.

 

KONTAKT

Dyrektor Instytutu - ks. dr Tadeusz Kotlewski SJ

Sekretariat: tel. 22-542-8717, e-mail: sekretariat (at) bobolanum.edu.pl

 

LOKALIZACJA

Instytut Duchowości Ignacjańskiej

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum

ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

http://bobolanum.edu.pl/idi

 

DZIAŁALNOŚĆ

2018.12.19 Rada Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie podjęła uchwałę o utworzeniu Instytutu Duchowości Ignacjańskiej przy Collegium Bobolanum.

2002- prowadzenie Podyplomowych Studiów Duchowości

 

INSTYTUCJE I OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

- Ośrodki rekolekcyjne Towarzystwa Jezusowego