Rada Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie podjęła 19 grudnia 2018 r. uchwałę o utworzeniu Instytutu Duchowości Ignacjańskiej przy Collegium Bobolanum.

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU

Instytut Duchowości Ignacjańskiej (IDI) przy PWTW Collegium Bobolanum ma za zadania:

  • prowadzić badania pogłębiające rozumienie duchowości św. Ignacego Loyoli rozwijanej w sposób szcególny w założonym przez niego zakonie Towarzystwa Jezusowego
  • upowszechniać bogactwo tej duchowości na różne sposoby

IDI zaprasza do współpracy w zakresie programów naukowych, wspólnych przedsięwzięć badawczych, działalności dydaktycznej i prowadzenia kierunków studiów, organizowania konferencji, wykładów i spotkań, wydawania materiałów naukowych, przeprowadzanie analiz, doradztwa i popularyzowania wiedzy i sposobów zycia duchowego według ścieżki św. Ignacego Loyoli.

KONTAKT

Dyrektor Instytutu - ks. dr Tadeusz Kotlewski SJ

tel. 22/542 8717, e-mail: sekretariat (at) bobolanum.edu.pl

LOKALIZACJA

Instytut Duchowości Ignacjańskiej

Collegium Bobolanum

ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

http://bobolanum.edu.pl/idi

INSTYTUCJE I OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

- Domy rekolekcyjne Towarzystwa Jezusowego

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU

2002- prowadzenie studiów zaocznych z duchowości ignacjańskiej