INSCB logo 400x215

Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum (INSCB) jest podjednostką Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Collegium Bobolanum.


MISJA

Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum (INSCB), uwzględniając nauczanie Kościoła katolickiego, ma za zadania:

  • prowadzić badania w zakresie nauk społecznych
  • prowadzić wymianę doświadczeń i dialog w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w obszarach nauki, kultury i religii
  • upowszechniać wiedzę o społeczeństwie opartą na osiągnięciach rozumu i wiary

INSCB zaprasza do współpracy w zakresie programów naukowych, wspólnych przedsięwzięć badawczych, działalności dydaktycznej i prowadzenia kierunków studiów, organizowania konferencji, wykładów i spotkań, wydawania materiałów naukowych, przeprowadzania analiz, doradztwa i popularyzowania wiedzy.

 

KONTAKT

Dyrektor Instytutu - ks. dr Robert Wawer SJ

tel. 783-526-956, e-mail: sekretarz (at) bobolanum.edu.pl

Sekretariat: tel. 22-542-8717, sekretariat (at) bobolanum.edu.pl

 

LOKALIZACJA

Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum

ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

http://bobolanum.edu.pl/ins

 

DZIAŁALNOŚĆ

2019.04.09 „Wolność a bezpieczeństwo”- VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z cyklu "Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia"

2019.03.05 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawa człowieka jako podstawa demokratycznego państwa prawnego"

2019.02.26 Spotkanie JE Ambasadora Palestyny ze studentami. Temat: Sytuacja polityczna Palestyny a bezpieczeństwo obywateli.

2019.01.24 Rada Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie podjęła uchwałę o utworzeniu Instytutu Nauk Społecznych przy Collegium Bobolanum.

(2017-) prowadzenie studiów licencjackich pedagogiki chrześcijańskiej

(2009-) prowadzenie studiów licencjackich politologii

 

INSTYTUCJE I OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

- PWTW Collegium Joanneum w Warszawie

- Akademia Ignatianum w Krakowie