INSCB logo 400x215

Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum (INSCB) jest podjednostką Akademii Katolickiej w Warszawie.


MISJA

Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum (INSCB), uwzględniając nauczanie Kościoła katolickiego, ma za zadania:

  • prowadzić badania w zakresie nauk społecznych
  • prowadzić wymianę doświadczeń i dialog w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w obszarach nauki, kultury i religii
  • upowszechniać wiedzę o społeczeństwie opartą na osiągnięciach rozumu i wiary

INSCB zaprasza do współpracy w zakresie programów naukowych, wspólnych przedsięwzięć badawczych, działalności dydaktycznej i prowadzenia kierunków studiów, organizowania konferencji, wykładów i spotkań, wydawania materiałów naukowych, przeprowadzania analiz, doradztwa i popularyzowania wiedzy.

 

KONTAKT

Dyrektor Instytutu - ks. dr inż. Robert Wawer SJ

tel. 783-526-956, e-mail: sekretarz (at) bobolanum.edu.pl

Sekretariat: tel. 22-542-8717, sekretariat (at) bobolanum.edu.pl

 

WSPÓŁPRACOWNICY

prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler - nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

ks. prof. AKW dr hab. Marek Blaza SJ - ekumenizm

dr Szymon Bachrynowski - politologia, europeistyka

ks. dr Maciej Tomaszewski SJ - teologia moralna, ekologia

 

LOKALIZACJA

Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum

ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

http://ins.bobolanum.edu.pl

 

DZIAŁALNOŚĆ

2021.01.27 Współorganizacja i wykłady na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej on-line z cyklu "Bezpieczeństwo informacyjne" na temat: "Współczesne szanse, wyzwania i zagrożenia dla informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa państwa"

2020.11.25 Współorganizacja i wykład na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej on-line z cyklu "Prawa człowieka podstawą demokratycznego państwa prawnego" na temat: "Informacyjny wymiar praw człowieka i obywatela"

2020.08.07-. Stała ekspertyza i doradztwo (dr Robert Wawer SJ) dla projektu urzekająca.pl

2020.04.24 Współogranizacja II Międzynarodowej Konferencji w Collegium Bobolanum - Zagrożenia praw człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej - odwołana z powodu Covid-19

2020.01 Realizacja ekspertyzy (dr Szymon Bachrynowski) w międzynarodowym projekcie "V-Dem Democracy Report 2020" wraz z Uniwersytetem w Goteborgu (Szwecja) - Ogólnoświatowy Zespół Badania Jakości Demokracji (ekspertyza ds. Polski w w 2020 r.)

2019.12.10 Współorganizacja i uczestnictwo w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Współczesne oblicza bezpieczeństwa chemicznego": „Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa chemicznego" na Akademii Biznesu i Finansów Vistula w Warszawie

2019.11.14 Współorganizacja i wykład na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
pt. Polityka a media. Media a polityka w Polsce w XX i XXI w.

2019.10.8-9 Udział w panelu dyskusyjnym na międzynarodowym sympozjum "The Economic, Social, and Spiritual Situation of the Central European Countries in the Light of Catholic Social Thought" (Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Theology, Budapeszt, Węgry)

2019.10.01 Wydanie ekspertyzy HEST - "Catholic Social Teaching as a framework for new business structures" (dr Robert Wawer SJ)

2019.09.26 Współorganizacja i wykłady na w V Konferencji Naukowej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 3: "Ochrona Danych Osobowych, Informacji Niejawnych i Prawnie Chronionych w Systemie Bezpieczeństwa Państwa"

2019.09.04 Zarejestrowanie czasopisma Instytutu Nauk Społecznych - rocznika Forum Iuridicum et Politicum

2019.07.01 Współorganizacja i wykłady na Vistula Univ. w Warszawie I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze międzynarodowym i lokalnym" z cyklu "Współczesne oblicza bezpieczeństwa chemicznego"

2019.05.29 Wykład dla KIK w Radomiu: "Nauczanie Jana Pawła II na temat pokoju i wojny"

2019.05.27 Współorganizacja i wykład na Konferencji na UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim: "Rola Kościoła w zachowaniu integralności ziem polskich"

2019.05.15 Wspołogranizacja spotkania z Generałem Towarzystwa Jezusowego i Wielkim Wicekanclerzem PWTW o. Arturo Sosa SJ

2019.04.29 Wykład na Konferencji w Szczecinku: "Bezduszna walka o ciało?!? - Miejsce duchowej troski o pacjenta we współczesnym systemie opieki zdrowotnej - szanse i nowe wyzwania"

2019.04.09 Organizacja i wykłady: VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. "Wolność a bezpieczeństwo” z cyklu "Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia"

2019.03.05 Organizacja i wykłady: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawa człowieka jako podstawa demokratycznego państwa prawnego"

2019.03.29 Współogranizacja konferencji z delegatem Episkopatu Polski o. Adamem Żakiem SJ nt. problemu pedofilii w Kościele

2019.03.28 Współorganizacja panelu dyskusyjnego przy okazji promocji książki "Alarm dla Kościoła"

2019.02.26 Organizacja: Spotkanie JE Ambasadora Palestyny ze studentami. Temat: Sytuacja polityczna Palestyny a bezpieczeństwo obywateli.

2019.01.24 Rada Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie podjęła uchwałę o utworzeniu Instytutu Nauk Społecznych przy Collegium Bobolanum.

(2017.07.15-) Włączenie się w międzynarodowy projekt: Higher Education for Social Transformation (HEST) - cluster on Economy, Poverty and Ethics

(2017-2020) prowadzenie studiów licencjackich pedagogiki chrześcijańskiej

(2010-) prowadzenie Kursu Trenerskiego

(2009-) prowadzenie studiów licencjackich politologii

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

- PWTW Collegium Joanneum w Warszawie

- Akademia Ignatianum w Krakowie