Studia

Collegium Bobolanum jako kościelna szkoła wyższa uznana przez państwo zapewnia studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) z teologii i politologii. Uczelnia ma prawo nadawania tytułu magistra z teologii oraz tytułu licencjata zawodowego z politologii. W łączności z Sekcją św. Jana Chrzciciela prowadzi ponadto, na kierunku teologii, kanoniczne studium licencjackie, przewody doktorskie i habilitacyjne, nadając odpowiednie stopnie naukowe. W Collegium Bobolanum istnieją także dwuletnie Podyplomowe Studia Duchowości, oraz Otwarte Studium Akademickie w ramach którego prowadzone są lektoraty języków starożytnych.