Collegium Bobolanum jako kościelna szkoła wyższa uznana przez państwo zapewnia studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) z teologii i politologii i pedagogiki chrześcijańskiej. Uczelnia ma prawo nadawania tytułu magistra z teologii oraz tytułu licencjata zawodowego z politologii i pedagogiki chrześcijańskiej. W łączności z PWTW Collegium Joanneum prowadzi ponadto, na kierunku teologii, kanoniczne studium licencjackie, przewody doktorskie i habilitacyjne, nadając odpowiednie stopnie naukowe. W Collegium Bobolanum istnieją także dwuletnie Podyplomowe Studia Duchowości, oraz Otwarte Studium Akademickie w ramach którego prowadzone są lektoraty języków starożytnych.

W Menu po lewej jest przedstawiona szczegółowa oferta z zakresu teologii, politologii, pedagogiki chrześcijańskiej, duchowości i etyki.