logo JSB 700x328px
 
Co to znaczy, że Pismo jest Święte? Czemu "testament"? Czy mamy oryginał? Jak i kiedy powstało? Co mówią poszczególne księgi? Jak się je czyta? Jak się nim modli?
 
Jezuicka Szkoła Biblijna to dwuletni cykl spotkań dotyczących Biblii i szeroko pojętej tematyki z nią związanej. Powstała, aby przybliżyć Pismo Święte– wyjaśnić podstawowe zagadnienia, zaprezentować poszczególne księgi i ich przesłanie, zainspirować i zachęcić do jego poznawania i czytania ze zrozumieniem.Spotkania biblijne to propozycja dla zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o Biblii i przeżywaniem na nowo jej treści. Chcemy poprzez pracę z jej tekstem popularyzować współczesne osiągnięcia nauk biblijnych, nie bojąc się stawiania trudnych pytań i wspólnego poszukiwania odpowiedzi.
 
Spotkania biblijne są kierowane do wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i doświadczenia na nowo Pisma Świętego. Poprzez spotkania chcemy popularyzować współczesne osiągnięcia nauk biblijnych, nie bojąc się stawiać trudnych pytań, a zarazem wspólnie poszukiwać odpowiedzi.
 
TEMATY SPOTKAŃ:
 
■ O Piśmie Świętym słów kilka
■ Kontekst(y) Starego Testamentu
■ Od początku: Pięcioksiąg
■ Historie ST
■ Proroctwa
■ Pisma ST
■ Kontekst Nowego Testamentu
■ Jezus: Ewangelie
■ Paweł i jego listy
■ Inne listy NT
■ Księga objawień
 
TERMINY SPOTKAŃ:
W ramach semestrów w środy w godz. 18.00-19.30

Spotkania JSB będą odbywać się:

I semestr 2020/2021

14, 21, 28 października 2020
4, 18, 25 listopada 2020
2, 9, 16 grudnia 2020
13, 20, 27 stycznia 2021

II semsetr 2020/2021

24 lutego
3, 10, 17, 24 marca
14, 21, 28 kwietnia
5, 12, 19, 26 maja
2, 9 czerwca

 
MIEJSCE SPOTKAŃ:
Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa-Mokotów
 
ZAPISY:
- opłata w ramach Otwartego Studium Akademickiego (jak za jeden przedmiot w semestrze) zgodnie z Regulaminem Opłat.
 
KONTAKT - DODATKOWE INFORMACJE: Sekretariat Uczelni
bibliaatjezuici.pl
 
DYREKTOR JSB: ks. dr Rafał Strugiński SJ