Dlaczego warto studiować u nas? - Przeczytaj!

 

Program JUTW (plan wykładów i zajęć) i inne materiały znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

Collegium Bobolanum kształci młodych jezuitów i studentów świeckich, ale otwiera się również na seniorów (wiek 50 lat i więcej). Seniorki i seniorzy są zdolni do różnego rodzaju studiów i nierzadko je podejmują. Wciąż są aktywni, ciekawi świata, wywierający wpływ na swoich bliskich i na społeczeństwo. Ta grupa wiekowa jest dla nas bardzo ważna i chcemy z seniorami współpracować, ich zdynamizować i w pełni spożytkować ich możliwości i energię dla ich własnego dobra i dla dobra wspólnego. Mając to na uwadze prowadzimy Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku pod hasłem: Człowiek – Kultura – Religia. Słuchacze Jezuickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymują indeks Collegium Bobolanum, a udział w zakończonym cyklu zajęć potwierdzony jest Certyfikatem.

Program studiów obejmuje cztery obszary:

MYŚL CHRZEŚCIJAŃSKA: Oferowanie wykładów z dziedziny duchowości, Biblii, etyki i doktryny chrześcijańskiej – to niejako nasza specjalność jako uczelni teologicznej. W każdym semestrze proponowane będą zatem wykłady z jednej ze wspomnianych wyżej dziedzin teologii chrześcijańskiej. Doświadczeni wykładowcy – jezuici oraz inni – przygotowani są, by o sprawach wiary mówić językiem prostym i komunikatywnym.

ZDROWIE: Wiemy, że zdrowie jest ważne. Dlatego kwestie związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym – to kolejny istotny obszar proponowanych wykładów. Prelekcje głosić będą specjaliści różnych specjalności nauk medycznych: kardiolodzy, neurolodzy, psychiatrzy i inni.

POLSKA I ŚWIAT: Każdego z nas interesuje to, co dzieje się w Polsce i na świecie. Nie zabraknie więc politologów, socjologów, komentatorów wydarzeń politycznych i społecznych, którzy pomogą nam zrozumieć najważniejsze zjawiska w zglobalizowanym świecie.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE: Poza wykładami w Collegium Bobolanum Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku organizować będzie fakultatywne wyjścia do teatru, filharmonii, pielgrzymki oraz inne zajęcia dokształcające i kulturalno-religijne.

 

W semestrze jest 14 spotkań w poniedziałki od 10.30 do 11.30 bez przerwy.

Opłat należy dokonywać zgodnie ze wskazówkami na stronie OPŁATY

Zapisy na kolejny rok przyjmowane są do końca września - pobierz formularz zgłoszeniowy

 

Semestr I 2020/2021 - tematyka roku ignacjańskiego

Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna zajęcia w poniedziałek 5 października 2020. Zajęcia będą odbywać się w Sanktuarium w kościele w poniedziałki w godz. 10.30-11.30.

05.10.2020 WYKŁAD INAUGURACYJNY - O. PROF. DR HAB. MAREK SOKOŁOWSKI SJ

12.10.2020 STRUKTURY ZAKONU I POSŁUGI JEZUITÓW - O. MGR LIC. BOGDAN LEŚNIAK SJ

19.10.2020 ŚW. IGNACY LOYOLA I JEGO WKŁAD W KSZTAŁTOWANIE KULTURY DOBROCZYNNOŚCI - O. MGR LIC. WOJCIECH ŻMUDZIŃSKI SJ

26.10.2020 KWADRANS MIŁOŚCI WEDŁUG ŚW. IGNACEGO LOYOLI - O. DR SEWERYN WĄSIK SJ

09.11.2020 DROGA DUCHOWEGO ROZWOJU W ŻYCIU ŚW. IGNACEGO LOYOLI - O. DR HAB. WACŁAW KRÓLIKOWSKI SJ

16.11.2020 ŻYCIE DUCHOWE W ŚREDNIOWIECZNEJ CHRISTIANITAS - O. DR SEWERYN WĄSIK SJ

23.11.2020 DROGA DUCHOWEGO ROZWOJU WEDŁUG ĆWICZEŃ DUCHOWYCH ŚW. IGNACEGO LOYOLI - O. DR HAB. WACŁAW KRÓLIKOWSKI SJ

30.11.2020 SENS KRYZYSÓW W ŻYCIU DUCHOWYM - O. DR ALEKSANDER JACYNIAK SJ

07.12.2020 IGNACJAŃSKA WIZJA PRZYWÓDZTWA - O. MGR LIC. WOJCIECH ŻMUDZIŃSKI SJ

14.12.2020 DUCHOWOŚĆ IGNACJAŃSKA W POSŁUDZE APOSTOLSKIEJ PAPIEŻA FRANCISZKA - O. MGR LIC. BOGDAN LEŚNIAK SJ

21.12.2020 MSZA ŚW. - OPŁATEK - O. PROF. DR HAB. MAREK SOKOŁOWSKI SJ

11.01.2021 IGNACJAŃSKI CHARAKTER JEZUICKICH MISJI W ŚWIECIE - O. MGR LIC. BOGDAN LEŚNIAK SJ

18.01.2021 O SAMOTNOŚCI - O. DR ALEKSANDER JACYNIAK SJ

25.01.2021 POWTÓRNE NAWRÓCENIE - O. PROF. DR HAB. MAREK SOKOŁOWSKI SJ

 

Semestr II 2019/2020:

24.02.2020 O religii powrotów (II) - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

02.03.2020 Kościół w służbie jednoczącej się Europy - o. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ

09.03.2020 O istocie chrześcijaństwa - o. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ

16.03.2020 Samo rozumienie Jezusa – kim był i za kogo siebie uważał - o. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ

23.03.2020 Kształtowanie się wiary kościoła w Jezusa jako Syna Bożego - o. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ

30.03.2020 Powołanie prorockie paradygmatem powołania każdego wierzącego: Jr 1,4-10; Ez 2,1-10 - o. dr Jerzy Seremak SJ

20.04.2020 Szczęśliwy człowiek pośród nieszczęśliwych ludzi: Ps 1-2 - o. dr Jerzy Seremak SJ

27.04.2020 Z niewoli do Niepodległej - Aleksander kardynał Kakowski (1862-1938) arcybiskup metropolita warszawski - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

04.05.2020 Rozłam z Kościołem wschodnim - rok 1054 - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

11.05.2020 Personalizacja, czyli świat do it yourself - dr Krzysztof Bakalarski

18.05.2020 Agresja w życiu publicznym - dr Krzysztof Bakalarski

25.05.2020 „Nowa Filokalia” – arcydzieło wschodniej duchowości - ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

01.06.2020 Nowe „Opowieści pielgrzyma rosyjskiego” – praktyka codziennej modlitwy serca - ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

08.06.2020 Zakończenie roku – Piknik - ogród jezuitów - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

Semestr I 2019/2020:

07.10.2019 Jezuici - historia czarnej legendy - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

14.10.2019 Matka Boża w duchowości Św. Ignacego Loyoli - o. dr hab. Wacław Królikowski SJ

21.10.2019 Co dzisiaj znaczy wierzyć (I) - s. dr Małgorzata Pagacz USJK

28.10.2019 Co dzisiaj znaczy wierzyć (II) - s. dr Małgorzata Pagacz USJK

04.11.2019 Potrzeba rozeznawania duchowego w naszych czasach - o. dr hab. Wacław Królikowski SJ

18.11.2019 Fizjologia wysiłku fizycznego dla seniorów - p. dr Aleksandra Kruszyńska

25.11.2019 O ekologii jako nauce biologicznej - o. dr Maciej Tomaszewski SJ

02.12.2019 O odmianach ekofilozofii - o. dr Maciej Tomaszewski SJ

09.12.2019 Nauczanie ekologiczne Kościoła. Ekoteologia - o. dr Maciej Tomaszewski SJ

16.12.2019 Msza Św. - Opłatek - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

13.01.2020 W stronę ekologii ducha - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

20.01.2020 W stronę ekologii ducha - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

27.01.2020 O religii powrotów - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

 

Spis wszystkich wykładów, które odbyły się w poprzednich semestrach:

Semestr II 2018/2019:

18.02.2019 Papieski kontynent i Kościół – kulturowa mapa Ameryki Południowej - ks. dr Jarosław Tomaszewski – misjonarz z Urugwaju

25.02.2019 Specyfika ewangelizacji w laickich społeczeństwach postchrześcijańskich - ks. dr Jarosław Tomaszewski

04.03.2019 Poetyckie obrazy Zmartwychwstania. Kilka myśli o poezji wielkanocnej - o. dr Krzysztof Dorosz SJ

11.03.2019 Poeci o Duchu Świętym. Refleksje na podstawie wybranych utworów - o. dr Krzysztof Dorosz SJ

18.03.2019 Wschodnie korzenie Kościoła – jak się to ma do naszego „dzisiaj” - o. mgr lic. Zygmunt Kwiatkowski SJ – misjonarz z Syrii

25.03.2019 Wschodnia wizja współczesności – kultura i rozumienie człowieka - o. mgr lic. Zygmunt Kwiatkowski SJ

01.04.2019 Wiara i nauka – konflikt czy symbioza? - s. dr Małgorzata Pagacz USJK

08.04.2019 Życie zakonne we współczesnym świecie - s. dr Małgorzata Pagacz USJK

06.05.2019 Osobiste kompetencje komunikacyjne - dr Krzysztof Bakalarski

13.05.2019 Negocjacyjne sposoby rozwiązywania konfliktów - dr Krzysztof Bakalarski

20.05.2019 Pierwsi świadkowie wiary: ikony we wczesnochrześcijańskim Rzymie - mgr Zuzanna Flisowska (Rzym)

27.05.2019 Jaka sztuka potrzebna modlitwie: spór o obrazy w nowożytnej Europie - mgr Zuzanna Flisowska

03.06.2019 Moje camino - Droga chrześcijanina - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

10.06.2019 Zakończenie roku - piknik w ogrodzie jezuitów - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

Semestr I 2018/2019:

01.10.2018 Ten dziwny świat - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

08.10.2018 Słowo w obronie ciszy w tym dziwnym świecie - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

15.10.2018 Nadzieja chrzecijańska i jej znaczenie w życiu człowieka wierzącego - s. dr Małgorzata Pagacz USJK

22.10.2018 Wspólczesne nauczanie Kościoła o nadziei - s. dr Małgorzata Pagacz USJK

19.11.2018 Nowy Testament I. szczęśliwi czy błogosławieni - o. prof. dr hab. Piotr Kasiłowski SJ

26.11.2018 Dar czasu - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

03.12.2018 Nowy Testament II. charyzmaty i św. Paweł - o. prof. dr hab. Piotr Kasiłowski SJ

10.12.2018 Poszukiwanie sensu w codzienności, czyli logoterapia (I) - prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

17.12.2018 Opłatek - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

07.01.2019 Poszukiwanie sensu w codzienności - logoterapia (II) - prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

14.01.2019 Rodzina w Nauczaniu Społecznym Kościoła - o. dr Robert Wawer SJ

21.01.2019 Naród wybrany w Biblii, historii i współczesności - o. dr Robert Wawer SJ

28.01.2019 Jak się spowiadać, czyli sakrament pojednania – istota i praktyka - o. dr Robert Wawer SJ

Semestr II 2017/2018:

19.02.2018 Umiejętność rozeznawania duchowego (II) - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

26.02.2018 Od rygoryzmu do humanizmu na drodze duchowej - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

05.03.2018 Skarby Archiwum Archidiecezji Warszawskiej - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

12.03.2018 Dlaczego mówimy w obcych językach – czyli o trudnej sztuce komunikacji - mgr Michał Grzeca

19.03.2018 Komunikacja asertywna - mgr Michał Grzeca

26.03.2018 Czy w rzymskich katakumbach ukrywali się chrześcijanie? - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

09.04.2018 Co się wydarzyło w 966 roku? - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

16.04.2018 Król Bolesław Śmiały i biskup Stanisław Męczennik czy król Bolesław Szczodry i biskup Stanisław zdrajca? - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

23.04.2018 Krucjaty – zamiar mistyczny czy polityka imperialistyczna - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

07.05.2018 Kościół a rewolucja francuska - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

14.05.2018 Spadki - Notariusz Helena Serafin

21.05.2018 Darowizny - Notariusz Helena Serafin

28.05.2018 Katolicka Nauka Społeczna – dokumenty i rozeznawanie – o. dr Robert Wawer SJ

04.06.2018 Zakończenie roku – piknik w ogrodzie jezuitów - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ - ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO 3-LETNIEGO CYKLU WYKŁADÓW

Semestr I 2017/2018:

02.10.2017 Sztuka kierownictwa duchowego - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

09.10.2017 Umiejętność rozeznawania duchowego - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

16.10.2017 Księga Psalmów – literatura dialogu - o. dr Jerzy Seremak SJ

23.10.2017 Prawdziwy człowiek pośród nieprawdziwych ludzi - Ps 1 - o. dr Jerzy Seremak SJ

06.11.2017 Ostateczna nadzieja pośród globalnego zagrożenia – Ps 2 - o. dr Jerzy Seremak SJ

13.11.2017 Cierpiący sprawiedliwy – Ps 13 - o. dr Jerzy Seremak SJ

20.11.2017 Cierpiący grzesznik – Ps 51 - o. dr Jerzy Seremak SJ

27.11.2017 Symfonia życia – Ps 150 - o. dr Jerzy Seremak SJ

04.12.2017 Narodziny Bożego Narodzenia - ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

11.12.2017 Apokryfy wczesnochrześcijańskie i ich przesłanie - ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

18.12.2017 Msza św. – OPŁATEK

08.01.2018 Biblia w polityce – o. dr Robert Wawer SJ

15.01.2018 Choroby tarczycy u osób starszych - dr Aleksandra Kruszyńska

22.01.2018 Dieta u osób starszych - mgr Joanna Misorowska

Semestr II 2016/2017:

20.02.2017 Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela - o. dr Marek Blaza SJ

27.02.2017 Wierzę w jeden i święty Kościół - o. dr Marek Blaza SJ

06.03.2017 Wierzę w powszechny i apostolski Kościół - o. dr Marek Blaza SJ

13.03.2017 Fizjologia wysiłku fizycznego dla Seniorów – teoria i praktyka - dr Aleksandra Kruszyńska

20.03.2017 Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów - o. dr Marek Blaza SJ

27.03.2017 Eucharystia jako Sakrament sakramentów - o. dr Marek Blaza SJ

03.04.2017 Oczekuję wskrzeszenia umarłych - o. dr Marek Blaza SJ

10.04.2017 Chrześcijański przekaz wiary we współczesnej kulturze medialnej - o. dr Andrzej Koprowski SJ

24.04.2017 Co to znaczy „Wierzę”? - o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ

08.05.2017 Wierzę w Boga Ojca - o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ

22.05.2017 Wierzę w Jezusa Chrystusa - o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ

29.05.2017 Czy osteoporoza to choroba? - dr Aleksandra Kruszyńska

05.06.2017 Trzy Pontyfikaty. Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek - o. dr Andrzej Koprowski SJ

12.06.2017 Zakończenie roku-piknik-ogród jezuitów - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ 

Semestr I 2016/2017:

03.10.2016 Wykład inauguracyjny: Poeci w sutannach - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

10.10.2016 Współczesne areopagi sporu o człowieka - o. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ

17.10.2016 Msza na ołtarzu Ziemi - powołanie chrześcijanina - o. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ

24.10.2016 Czym jest etyka? - o. dr Artur Filipowicz SJ

07.11.2016 Jak poprawnie oceniać drugiego człowieka? - o. dr Artur Filipowicz SJ

14.11.2016 Etyczne kontrowersje wokół techniki in vitro - o. dr Artur Filipowicz SJ

21.11.2016 Wybrane problemy żywienia osób starszych I - prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

28.11.2016 Wybrane problemy żywienia osób starszych II - prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

05.12.2016 Jak uleczyć złamane serce? - o. dr Artur Filipowicz SJ

12.12.2016 Sens śmierci i umierania - o. dr Artur Filipowicz SJ

19.12.2016 Msza św. – OPŁATEK

09.01.2017 Psychologia człowieka dorosłego I - mgr Izabela Owczaruk

16.01.2017 Psychologia człowieka dorosłego II - mgr Izabela Owczaruk

23.01.2017 Chrześcijanin – człowiek w drodze – homo viator - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

Semestr II 2015/2016:

22.02.2016 Interpretacja Pisma Świętego w świetle liturgii Wigilii Paschalnej - o. dr Jerzy Seremak SJ

29.02.2016 Nowy Testament jako komentarz do Starego Testamentu - o. dr Jerzy Seremak SJ

07.03.2016 Poczwórny sens Pisma Świętego - o. dr Jerzy Seremak SJ

14.03.2016 Chrześcijańska Interpretacja Pisma Świętego a metoda historyczno-krytyczna - o. dr Jerzy Seremak SJ

21.03.2016 Choroby układu krążenia - zapobieganie - dr Maria Wieteska

04.04.2016 Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych, zatorowość płuc - dr Maria Wieteska

11.04.2016 Artystyczny mecenat jezuitów (1) - mgr Zuzanna Flisowska

18.04.2016 Artystyczny mecenat jezuitów (2) - mgr Zuzanna Flisowska

25.04.2016 Jezuici A Kościół Hierarchiczny - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

09.05.2016 Chrześcijańska Interpretacja Pisma Świętego a interpretacje wynikające z doraźnych potrzeb - o. dr Jerzy Seremak SJ

23.05.2016 Poeci w sutannach - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

30.05.2016 Ogrody w Biblii - mgr Piotr Kosiak

06.06.2016 Zakończenie I roku – piknik w ogrodzie jezuickim - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

Semestr I 2015/2016:

05.10.2015 O ekologii ducha – w obronie ciszy i skupienia - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

12.10.2015 Roztropność w życiu codziennym - o. dr Artur Filipowicz SJ

19.10.2015 Dziwne światowe proporcje - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

26.10.2015 Jak przeżywać radość w starszym wieku? - dr Alina Wóycicka

09.11.2015 Ku zjednoczeniu z Chrystusem – Droga Krzyża - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

16.11.2015 Witamina D – fakty i mity - dr Aleksandra Kruszyńska

23.11.2015 Zespół metaboliczny – pandemia XXI wieku - dr Aleksandra Kruszyńska

30.11.2015 Religia a przemoc - o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ

07.12.2015 Dar czasu - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

14.12.2015 Powtórne nawrócenie - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

04.01.2016 OPŁATEK - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

11.01.2016 Relacje Polsko-Rosyjskie - Stanisław Ciosek Ambasador PRL/RP w ZSRR i Rosji

18.01.2016 Epoka powrotów - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

25.01.2016 Bezpieczne finanse seniora - mgr Piotr Leonarski