Collegium Bobolanum, poza pełnym studium teologii do magisterium w trybie dziennym i zaocznym, oferuje dodatkowe propozycje kształcenia zarówno dla studentów innych uczelni, jak i dla zainteresowanych spoza środowiska akademickiego.

Terminy wykładów:

            semestr 1: 10 X 2016 - 27 I 2017

            semestr 2: 6 III 2017 - 14 VI 2017

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godz. 18.00-19.30. Szczegółowy rozkład zajęć ogłaszany jest w osobnych folderach informacyjnych.

Opłaty:

  • dla studentów studiów dziennych wszystkich uczelni zajęcia są bezpłatne
  • dla pozostałych:

– opłata za jeden cykl zajęć przez jeden semestr:      100 zł

– opłata za dwa cykle zajęć przez jeden semestr:      150 zł

– opłata za trzy i więcej zajęć w jednym semestrze:  250 zł

Termin zgłoszeń uczestnictwa w zajęciach semestru jesiennego upływa dnia 10 X 2017, w wykładach semestru letniego dnia 6 III 2017.