PROGRAM

 1. Historia etyki
 2. Etyka ogólna
 3. Antropologia a etyka
 4. Psychologia moralności
 5. Etyka a kultura
 6. Etyka a wielkie religie świata
 7. Etyka polityczna
 8. Bioetyka
 9. Dylematy moralne współczesnego człowieka
 10. Człowiek i wychowanie w czasach ponowoczesnych
 11. Dydaktyka etyki w szkole
 12. Logika

 

 • Studia trwają 4 semestry
 • 7 spotkań w semestrze (2 soboty w miesiącu, od 9.00 do 16.00)
 • Zajęcia prowadzone przez ekspertów, odbywają się w formie wykładów, warsztatów oraz case studys
 • Zapisy trwają do 3 października 2016 r.
 • Terminy zajęć na stronie: www.bobolanum.edu.pl
 • Opłata za studia (4 semestry): 2200 PLN

 

Podyplomowe Studia

dla Nauczycieli Etyki

 

Podyplomowe Studia dla Nauczycieli Etyki przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych. Program studium zawiera obowiązującą podstawę programową nauczania etyki.

Dla wszystkich zainteresowanych możliwy jest także częściowy udział w wybranych zajęciach, bez otrzymania dyplomu ukończenia Studiów.

 

Cele kształcenia

 • Celem studiów podyplomowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z etyki we wszystkich typach szkół;
 • Nauczyciele uczestniczący w zajęciach zapoznają się z historią etyki, podstawowymi pojęciami i systemami etycznymi, moralnymi wyzwaniami współczesności, podstawowymi zagadnieniami etyki indywidualnej i społecznej, bioetyką itd.;
 • Studia służą zdobyciu umiejętności twórczego myślenia, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznej oceny współczesnych problemów etycznych;
 • Zajęcia służą zdobyciu praktycznych umiejętności komunikacyjnych, zapoznają z metodami prowadzenia dyskusji oraz klarownego przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów;
 • Uczestniczy studiów zapoznają się ze sposobami przekazywania treści etycznych dostosowanymi do wieku i predyspozycji psychicznych uczniów;
 • Studia podyplomowe  służą osobistemu rozwojowi, uwrażliwieniu na moralne problemy współczesności i bardziej świadomemu przeżywaniu własnego życia w jego etycznym wymiarze.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do kompetentnego nauczania etyki na wszystkich etapach edukacyjnych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą mu na stosowanie zróżnicowanych metod aktywizujących, technik nauczania oraz środków dydaktycznych, celem skutecznego inspirowania uczniów, pobudzania ich zainteresowań poznawczych oraz wspierania rozwoju intelektualnego. Znajomość standardów dydaktycznych pozwoli na właściwą ewaluację uczniów oraz własnej pracy.

 

* * *

Wszyscy studiujący, którzy pozytywnie zaliczą egzaminy, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, według standardów określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, uprawniające do nauczania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych.

Rok akademicki 2016/2017

Godziny SEMESTR 1,3
9.00-10.30

Etyka a prawo

ks. dr Piotr Odziemczyk [F]

10.45-12.15

Etyka ogólna 1

dr Artur Filipowicz SJ [F]

12.30-14.00

Historia etyki starożytnej

mgr Jan Pniewski [F]

14.30-16.00

Dydaktyka etyki w szkole

dr Sabina Zalewska [F]

Terminy Zjazdów 8,22 X; 5,19 XI; 10 XII 2016; 14,28 I 2017
  SEMESTR 2,4
9.00-10.30

Etyka a wielkie religie świata

prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ [F]

10.45-12.15

Etyka ogólna 2

dr Artur Filipowicz SJ [F]

12.30-14.00

Historia etyki średniowiecznej

mgr Jan Pniewski [F]

14.30-16.00

Dydaktyka etyki w szkole

dr Sabina Zalewska [F]

Terminy Zjazdów 4,18 III; 1 ,22 IV; 13,27 V; 3 VI 2017