Propozycja

Podyplomowych Studiów Duchowości

organizowanych przez


PWTW Collegium Bobolanum

jest skierowana do:

  • „liderów” życia duchowego: kierowników duchowych i formatorów;
  • kapłanów i siostry zakonne, animatorów i odpowiedzialnych za ruchy i wspólnoty religijne;
  • katechetów i wszystkich, którzy pragną pogłębić życie duchowe.

Osoby posiadające dyplom ukończenia jakichkolwiek studiów wyższych mogą uczestniczyć w pełnym programie PSD i otrzymać świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Dla wszystkich zainteresowanych możliwy jest także częściowy udział w wybranych zajęciach, bez otrzymania dyplomu ukończenia Studiów.

Program Studiów obejmuje 280 godzin wykładowych rozłożonych na okres dwóch lat - cztery semestry. Zajęcia odbywają się zasadniczo 2 razy w miesiącu, w soboty, w godz. 9.00 - 17.45.

Zajęcia są prowadzone przez jezuitów i wykładowców świeckich, pracowników i współpracowników PWTW Collegium Bobolanum i mają miejsce w salach wykładowych przy ul. Rakowieckiej 61 - wejście od ul. św. Andrzeja Boboli. W ramach studiów proponowane są wykłady, ćwiczenia, praca w grupach, lektura i studium osobiste.

 

Opłaty:

pełne uczestnictwo: 900 zł za rok
uczestnictwo częściowe: 100 zł - uczestnictwo w jednym cyklu zajęć przez jeden semestr

150 zł – w 2 cyklach zajęć w semestrze

200 zł – w 3 cyklach zajęć w semestrze

450 zł – uczestnictwo we wszystkich zajęciach w jednym semestrze

 

Terminy zajęć w roku akademickim 2016-2017:

Semestr I:    8 i 22 X; 5 i 19 XI; 10 XII 2016; 14 i 28 I 2017;

Semestr II:   4 i 18 III; 1 i 22 IV; 6 i 20 V; 3 VI 2017.