Propozycja Dwuletnich Podyplomowych Studiów Duchowości jest skierowana do:

  • „liderów” życia duchowego: kierowników duchowych i formatorów;
  • kapłanów i siostry zakonne, animatorów i odpowiedzialnych za ruchy i wspólnoty religijne;
  • katechetów i wszystkich, którzy pragną pogłębić życie duchowe.

Osoby posiadające dyplom ukończenia jakichkolwiek studiów wyższych mogą uczestniczyć w pełnym programie PSD i otrzymać świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Dla wszystkich zainteresowanych możliwy jest także częściowy udział w wybranych zajęciach, bez otrzymania dyplomu ukończenia Studiów.

Program Studiów obejmuje 280 godzin wykładowych rozłożonych na okres dwóch lat - cztery semestry. Zajęcia odbywają się zasadniczo 2 razy w miesiącu, w soboty, w godz. 9.00 - 17.45.

Zajęcia są prowadzone przez jezuitów i wykładowców świeckich, pracowników i współpracowników PWTW Collegium Bobolanum i mają miejsce w salach wykładowych przy ul. Rakowieckiej 61 - wejście od ul. św. Andrzeja Boboli. W ramach studiów proponowane są wykłady, ćwiczenia, praca w grupach, lektura i studium osobiste. Więcej informacji w Folderze PSD 2016/2018 strona a i strona b.

Aby się zapisać zapraszamy na stronę PSD - ZAPISY.

 

Plan zajęć i terminy na rok akademicki 2018/2019.

 

Ramowy program PSD

Lp.

Przedmiot

Forma zaliczenia

Ilość godzin

ETCS

1.

Chrześcijańskie życie duchowe (A)

Zo

14

3

2.

Chrześcijańskie życie duchowe (B)

Zo

14

3

3.

Duchowość biblijna (A)  

Zo

14

3

4.

Duchowość biblijna (A)

Egz.

14

3

5.

Duchowość biblijna (B)

Zo

14

3

6.

Duchowość biblijna (B)

Egz.

14

3

7.

Duchowość chrześcijańska           

Egz.

14

3

8.

Duchowość Ojców Kościoła        

Zo

14

3

9.

Duchowość współczesna i jej zagrożenia

Egz.

14

3

10.

Egzystencjalne problemy człowieka

Zo

14

3

11.

Komunikacja z Bogiem, człowiekiem i sobą

Zo

14

3

12.

Mistyka chrześcijańska   

Egz.

14

3

13.

Modlitwa Psalmów

Egz.

14

3

14.

Pomoc duchowa i pastoralna

Egz.

14

3

15.

Psychologia doświadczenia duchowego

Egz.

14

3

16.

Rozwój duchowy człowieka dorosłego

Egz.

14

3

17.

Teologia i duchowość ikony

Zo

14

3

18.

Teologia i praktyka rozeznawania duchowego

Egz.

14

3

19.

Teoria i praktyka Ćwiczeń duchowych

Zo

14

3

20.

Teoria i praktyka kierownictwa duchowego

Egz.

14

3

     

280

60

Forma zaliczenia: e – egzamin, zo – zaliczenie z oceną.