Ramowy program PSD

Lp.

Przedmiot

Forma zaliczenia

Ilość godzin

ETCS

1.

Chrześcijańskie życie duchowe (A)

Zo

14

3

2.

Chrześcijańskie życie duchowe (B)

Zo

14

3

3.

Duchowość biblijna (A)  

Zo

14

3

4.

Duchowość biblijna (A)

Egz.

14

3

5.

Duchowość biblijna (B)

Zo

14

3

6.

Duchowość biblijna (B)

Egz.

14

3

7.

Duchowość chrześcijańska           

Egz.

14

3

8.

Duchowość Ojców Kościoła        

Zo

14

3

9.

Duchowość współczesna i jej zagrożenia

Egz.

14

3

10.

Egzystencjalne problemy człowieka

Zo

14

3

11.

Komunikacja z Bogiem, człowiekiem i sobą

Zo

14

3

12.

Mistyka chrześcijańska   

Egz.

14

3

13.

Modlitwa Psalmów

Egz.

14

3

14.

Pomoc duchowa i pastoralna

Egz.

14

3

15.

Psychologia doświadczenia duchowego

Egz.

14

3

16.

Rozwój duchowy człowieka dorosłego

Egz.

14

3

17.

Teologia i duchowość ikony

Zo

14

3

18.

Teologia i praktyka rozeznawania duchowego

Egz.

14

3

19.

Teoria i praktyka Ćwiczeń duchowych

Zo

14

3

20.

Teoria i praktyka kierownictwa duchowego

Egz.

14

3

     

280

60

 

Forma zaliczenia: e – egzamin, zo – zaliczenie z oceną.