Od roku akademickiego 2009/2010 oferujemy politologiczne studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Możesz zapytać – po co powstała kolejna politologia, skoro niemal każda z warszawskich szkół wyższych proponuje takie studia? Odpowiedź zawiera przynajmniej dwa argumenty.

Konstruowanie programu politologii w Collegium Bobolanum zaczęliśmy od rozpoznania możliwości uzyskania pracy przez potencjalnych absolwentów. Poszukiwania doprowadziły do ukierunkowania studiów na sprawy międzynarodowe ze szczególnym znaczeniem polityki wschodniej Unii Europejskiej. Partnerstwo Wschodnie to projekt, w którym kryje się potencjał rozwojowy Europy, tak ekonomiczny, jak i kulturowy. Europa poszukuje swej tożsamości. Pragnie sprostać wyzwaniom gospodarczym i kulturowym narzucanym przez globalne struktury pozaeuropejskich interesów. Szuka sposobów poradzenia sobie z zagrożeniem „wojną cywilizacji”. Wschód jest dla tych poszukiwań kluczowy, choć jeszcze nieodkryty i dotąd zaniedbywany. My Polacy widzimy ten potencjał i zarazem postrzegani jesteśmy w Europie jako jego znawcy. To właśnie polską inicjatywą jest program Partnerstwa Wschodniego przyjęty w ramach polityki wschodniej Unii Europejskiej.

Dla jego realizacji niezbędni są  doskonali fachowcy - ludzie wrażliwi, potrafiący operować na pograniczu kultur i religii, znający obyczaje, mentalność i języki (tych uczymy doskonale) oraz rozumiejący to, co uniwersalne w kulturze i polityce europejskiej i to, co w niej różnorodne.

Polska jest pomostem między Wschodem a Zachodem. Odkryj w tym szansę dla siebie.

Drugim argumentem przemawiającym za politologią w Collegium Bobolanum, o takich specjalnościach jakie proponujemy, są nasze  kontakty i doświadczenie współpracy z uczelniami i innymi organizacjami z krajów wschodu Europy. Budują one duże możliwości w ramach programu wymiany zagranicznej. Dążymy do tego, by każdy student politologii uczestniczył w tej wymianie.  Wszak podróże kształcą. Oczywiście nie tylko na Wschód.

To, że nasza  politologia stanowi  jedno z trzech miejsc w Warszawie, gdzie studiuje się bezpłatnie, przy dużym zainteresowaniu tym kierunkiem i jednocześnie ograniczonych możliwościach finansowych wielu rodzin, jest także argumentem nie bez znaczenia.

Dodatkowo, dla osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej oferujemy różnorodne stypendia i pomoc materialną.

Celem specjalności studia wschodnie jest przygotowanie kadr dla pracy w organizacjach unijnych, polskich i w krajach partnerskich, prowadzących działania objęte platformami współpracy i zbliżenia przewidzianymi w programie Partnerstwa Wschodniego. Są to przede wszystkim zagadnienia związane z wprowadzaniem standardów demokratycznych w krajach partnerskich, współpracy w zakresie bezpieczeństwa militarnego i energetycznego, kultury i nauki, wymiany osobowej.

Absolwenci otrzymują niezbędną wiedzę w tych zakresach, a także umiejętności sprawnego poruszania się w społeczeństwach krajów partnerskich, znajomości obyczajów, kultury, religii, konfliktów i siły wynikającej z wielokulturowości tych obszarów.

Uzyskane przygotowanie pozwala na kontynuację studiów w zakresie znajomości problemów Europy Wschodniej na wielu kierunkach od politologii zaczynając, poprzez stosunki międzynarodowe i dyplomację na kulturoznawstwie kończąc.

Posłuchaj:

    Część I

    Część II