latino

Odpowiadając na zaproszenie Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, aby podjąć się pogłębionej refleksji nad „posługą władzy i posłuszeństwa” zapraszamy na Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych

Przełożeni powinni być blisko osób konsekrowa­nych w każdej trudnej sytuacji związanej z ich drogą, zarówno na poziomie osobistym, jak i wspólnotowym. Jest to szczególne zadanie przełożonych: poprzez szczery i konstruktywny dialog towarzyszyć tym, którzy są w trakcie formacji, albo tym, którzy z różnych powodów powracają na jej ścieżki. Pojawiające się trudności są bodźcem do promo­wania życia braterskiego, w którym elementy humanizujące i ewangeliczne będą równoważne, aby każdy czuł się współodpowie­dzia­l­ny i, jednocześnie, by jego wkład w budowanie braterskiej wspól­no­ty uznawano za niezbędny. Wspólnota braterska jest bowiem najwłaściwszym miejscem do formacji permanentnej. - Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane od Soboru Watykańskiego II i wyzwania nadal otwarte. Ukierunkowania, 36

Trzeba zachęcać do takiej posługi władzy, która wzywa do współpracy i do wspólnej wizji w stylu braterstwa. Ta dykasteria, idąc drogą soborową, opublikowała swego czasu Instrukcję „Faciem tuam, Domine, requiram”. Posługa władzy i posłuszeństwo, uznając, że „temat ten domaga się pogłębionej refleksji, zwłaszcza z racji przemian, jakie w ostatnich latach dokonały się w instytutach i wspólnotach, jak również w świetle wskazówek zawartych w najnowszych dokumentach magisterium Kościoła o odnowie życia konsekrowanego”. - Młode wino, 43

 

Plan na rok akademicki 2019/2020

 

Terminy zajęć w soboty:

Semestr zimowy: 12 X 2019; 23 XI 2019; 7 XII 2019; 18 I 2020

Semestr letni: 7 III 2020; 4 IV 2020; 23 V 2020; 13 VI 2020

Zajęcia odbywają się w godz. 10-13
            10.00-10.30    Wprowadzenie
            10.45-12.15    Wykład tematyczny
            12.30-13.00    Pytania i podsumowanie

Studium trwa 1 rok - 8 spotkań w roku akademickim. Zajęcia odbywają się w jedną sobotę w miesiącu w godz. 10-13.
Zajęcia są prowadzone przez jezuitów i innych wykładowców oraz współpracowników AKW Collegium Bobolanum.

Zapisy na Studium

PLAKAT

ULOTKA