latino

Odpowiadając na zaproszenie Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, aby podjąć się pogłębionej refleksji nad „posługą władzy i posłuszeństwa” zapraszamy na Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych

Przełożeni powinni być blisko osób konsekrowa­nych w każdej trudnej sytuacji związanej z ich drogą, zarówno na poziomie osobistym, jak i wspólnotowym. Jest to szczególne zadanie przełożonych: poprzez szczery i konstruktywny dialog towarzyszyć tym, którzy są w trakcie formacji, albo tym, którzy z różnych powodów powracają na jej ścieżki. Pojawiające się trudności są bodźcem do promo­wania życia braterskiego, w którym elementy humanizujące i ewangeliczne będą równoważne, aby każdy czuł się współodpowie­dzia­l­ny i, jednocześnie, by jego wkład w budowanie braterskiej wspól­no­ty uznawano za niezbędny. Wspólnota braterska jest bowiem najwłaściwszym miejscem do formacji permanentnej. - Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane od Soboru Watykańskiego II i wyzwania nadal otwarte. Ukierunkowania, 36

Trzeba zachęcać do takiej posługi władzy, która wzywa do współpracy i do wspólnej wizji w stylu braterstwa. Ta dykasteria, idąc drogą soborową, opublikowała swego czasu Instrukcję „Faciem tuam, Domine, requiram”. Posługa władzy i posłuszeństwo, uznając, że „temat ten domaga się pogłębionej refleksji, zwłaszcza z racji przemian, jakie w ostatnich latach dokonały się w instytutach i wspólnotach, jak również w świetle wskazówek zawartych w najnowszych dokumentach magisterium Kościoła o odnowie życia konsekrowanego”. - Młode wino, 43

 

► Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych 2021/2022 "Prostota głębi - o życiu wiarą we współczesnym świecie"

SFPZ 2021

Folder

Plakat

 

Data

Przedmiot

Wykładowca

16 X 2021

Prostota i głębia wiary

o. Robert Bujak SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

20 XI 2021

Słuchanie Słowa Bożego nauką języka Boga

 

o. Jerzy Seremak SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

11 XII 2021

Sakramenty i liturgia źródłem życia chrześcijańskiego

o. Marek Blaza SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

22 I 2022

Modlitwa jako szukanie Boga we wszystkim

 

o. Wacław Królikowski SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

5 III 2022

Rozeznawanie drogą do duchowej mądrości

 

o. Aleksander Jacyniak SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

2 IV 2022

Ewangeliczny styl życia chrześcijańskiego

o. Piotr Kasiłowski SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

7 V 2022

Asceza jako dar z siebie

o. Tomasz Ortmann SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

4 VI 2022

Nadzieja zakorzeniona w sercu Boga

 

o. Marek Sokołowski SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

 

Studium trwa 1 rok - 8 spotkań w roku akademickim. Zajęcia odbywają się w jedną sobotę w miesiącu w godz. 10-13.
Zajęcia są prowadzone przez jezuitów i innych wykładowców oraz współpracowników AKW Collegium Bobolanum.
          10.00-10.30    Wprowadzenie
          10.45-12.15    Wykład tematyczny
          12.30-13.00    Pytania i podsumowanie

Zapisy na Studium