Program studiów doktoranckich 2016/2017 (pdf)

Plan zajęć i Program Studiów Doktoranckich

Rok Akademicki 2016/2017 (ver. 2016.10.20)

Odpowiedzialny: ks. dr Krzysztof Szwarc i o. prof. Zbigniew Kubacki SJ

I. Wykłady z teologii ogólnej:
Zajęcia: czwartek, 10.00-15.15 (raz w miesiącu 10.00-17.00), ul. Dewajtis 3
w I sem.: 6 X, 13 X, 27 X, 10 XI, 17 XI, 1 XII (konf. naukowa*), 12 I, 19 I
w II sem.: 2 III, 9 III, 16 III, 23 III, 6 IV, 11 V (konf. naukowa doktorantów**), 18 V

■ 10.00-11.30: Teologia systematyczna: ks. dr Grzegorz Strzelczyk, Sakramentologia Soboru Trydenckiego - teksty i konteksty
■ 11.45-13.15: Teologia systematyczna: s. dr Judyta Pudełko PDDM, Egzegeza Rdz 1-11
■ 13.45-15.15: Źródła teologii: o. dr hab. Michał Paluch OP, Tomasz a inni: myśl Akwinaty w kontekście współczesnych dyskusji

■ 15.30-17.00: Metodologia pracy naukowej: raz w miesiącu (w sumie 7 razy) dla roku 1-3. Prowadzący: o. dr Artur Filipowicz SJ (6 X), p. Hanna Stampor (27 X), ks. dr hab. Robert Skrzypczak (17 XI), o. dr hab. Michał Paluch OP (19 I), ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina (9 III), o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ (6 IV, 18 V)

II. Wykład i seminaria specjalistyczne:

Specjalizacja pastoralna
Zajęcia: czwartek, 10.00-16.50, ul. Dewajtis 3
w I sem.: 20 X, 24 XI, 15 XII, 26 I
w II sem.: 30 III, 27 IV, 25 V

■ 10.00-12.15: Seminarium: ks. dr Tomasz Jakubiak, Od teorii do praktyki – wybrane zagadnienia z prawa kanonicznego
■ 12.30-14.45: Seminarium: o. dr Artur Filipowicz SJ, Współczesne wyzwania bioetyczne dla teologii pastoralnej
■ 15.00-16.30: Wykład: ks. dr Piotr Burgoński, Religia w sferze publicznej

Specjalizacja dogmatyczna
Zajęcia: czwartek, 10.00-16.50, ul. Rakowiecka 61
w I sem.: 20 X, 24 XI, 15 XII, 26 I
w II sem.: 30 III, 27 IV, 25 V

■ 10.00-12.15: Seminarium: o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, Wybrane zagadnienia z teologii religii
■ 12.30-14.00: Wykład: ks. dr Andrzej Persidok, Natura i łaska. Spór w sercu teologii XX wieku
■ 14.30-16.50: Seminarium: o. dr hab. Paweł Warchoł OFM Conv., Teologia miłosierdzia Bożego – wybrane teksty

Specjalizacja duchowości
Zajęcia w środy w ramach Studium Duchowości, ul. Dewajtis 3 (zakładka na stronie „Plan studiów licencjackich i doktoranckich – specjalizacja duchowość”)

III. Pisanie pracy naukowej
Uczestnik studiów zobowiązany jest w każdym roku do napisania pod kierunkiem wybranego promotora pracy naukowej (ok. 36 000 znaków) z dziedziny, w ramach której pisze pracę licencjacką/doktorską, lub dziedziny pokrewnej. Temat pracy z podpisem wybranego promotora winien być podany ks. K. Szwarcowi najpóźniej do końca stycznia. Promotorem pracy może być pracownik naukowy co najmniej z tytułem naukowym doktora.

* konferencja naukowa, obowiązkowa dla wszystkich, w Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61
** konferencja naukowa, obowiązkowa dla wszystkich doktorantów, w Collegium Joanneum, ul. Dewajtis 3