Najpierw może ogólna odpowiedź na pytanie: "Czym jest teologia?"

COLLEGIUM BOBOLANUM oferuje pięcioletnie studia niestacjonarne w zakresie teologii dla wszystkich, którzy pragną pogłębić chrześcijańską wizję rzeczywistości, a z różnych względów nie mogą korzystać ze studiów dziennych.

- Studia zaoczne teologii trwają 5 lat, a zajęcia odbywają się tylko w soboty!

- Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

- Dla chętnych Studia niestacjonarne przewidują także przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne dla nauczycieli religii.

Zgodnie z obowiązującymi normami studia niestacjonarne mają ograniczoną liczbę zajęć – około 60 procent planu, przewidzianego dla studiów dziennych. Większy nacisk jest położony na indywidualną pracę studentów na podstawie zarówno zajęć, jak i literatury, wskazanej przez wykładowców.

Zajęcia odbywają się w soboty, trzy razy w miesiącu – w podanych niżej terminach. Zaliczenia poszczególnych lat studiów odbywają się w sesji egzaminacyjnej zimowej i letniej – na podstawie egzaminów, kolokwiów i prac kontrolnych. Na IV roku studiów rozpoczyna się seminarium magisterskie, które ma prowadzić do napisania pracy, koniecznej do uzyskania tytułu magistra.

Opłata za semestr - 700 zł (należy opłacić za I semestr lub cały rok do 31 października, a za drugi semestr do 28 lutego).

Kierownik
niestacjonarnych studiów teologii

ks. dr Artur Filipowicz SJ

 

TEOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

Ramowy program studiów

 A. Przedmioty kształcenia ogólnego 

 

Kod

Przedmiot

Punkty ECTS 

Ilość godz.

1.  

FAN02

Antropologia filozoficzna

3

12

2.  

FBG02

Filozofia Boga

3

12

3.  

FME02

Filozofia bytu

4

24

4.  

FPR02

Filozofia przyrody

3

12

5.  

FHI09

Historia filozofii I

4

24

6.  

FHI10

Historia filozofii II

4

24

7.  

FHI11

Historia filozofii – ćwiczenia

3

12

8.  

HK005

Historia Kościoła I

4

24

9.  

HK006

Historia Kościoła II

4

24

10 

HK008

Historia Kościoła III

4

24

11 

HK009

Historia Kościoła IV

4

24

12 

HK007

Historia Kościoła I i II ćw.

2

12

13 

HK010

Historia Kościoła III i IV – ćw.

2

12

14 

LJN05

Lektorat języka nowożytnego I

3

24

15 

LJN06

Lektorat języka nowożytnego II

3

24

16 

LJN07

Lektorat języka nowożytnego III

3

24

17 

LJN08

Lektorat języka nowożytnego IV

3

24

18 

LJNT1

Translatorium języka nowożyt. I i II

2

12

19 

LJNT2

Translatorium języka nowożyt. III i IV

2

12

20 

LAC05

Łacina I

3

24

21 

LAC06

Łacina II

3

24

22 

LAC07

Łacina III

3

24

23 

LAC08

Łacina IV

3

24

24 

MET01

Metodyka pracy naukowej

2

12

25 

PSY02

Psychologia ogólna

4

24

26 

FTP02

Teoria poznania i logika I

4

24

27 

FTP03

Teoria poznania i logika II

4

24

28 

FIW02

Wstęp do filozofii

2

12

29 

TB005

Wstęp do Pisma św. z el. arch. bib. I

4

24

30 

TB006

Wstęp do Pisma św. z el. arch. bib. II

4

24

31 

TW002

Wstęp do teologii

2

12

   

Ogółem:

98

612

  B. Przedmioty podstawowe 

 

Kod

Przedmiot

Punkty ECTS

Ilość godz.

1.

TDCS2

Chrystologia i soteriologia

4

24

2.  

TDE02

Eklezjologia

4

24

3.  

FET02

Etyka

4

24

4.  

KNS03

Katolicka nauka społeczna

3

18

5.  

TDL02

Łaska Boża i cnoty teologalne

3

18

6.  

TDM02

Mariologia

2

9

7.  

TBNT5

Nowy Testament I

4

24

8.  

TBNT6

Nowy Testament II

4

24

9.  

TBNT8

Nowy Testament III

4

24

10 

TBNT9

Nowy Testament IV

4

24

11 

TBNT7

Nowy Testament I i II – ćwicz.

2

12

12 

TBNT10

Nowy Testament III – ćwicz.

1

6

12 

TBNT11

Nowy Testament IV – ćwicz

1

6

14 

TDT02

O Bogu w Trójcy Jedynym

3

18

15 

MET06

Proseminarium z teologii

4

24

16 

TDPE3

Protologia – Eschatologia

3

18

17 

TDS05

Sakramentolgia I

4

24

18 

TDS06

Sakramentolgia II

4

24

19 

TBST5

Stary Testament I

4

24

20 

TBST6

Stary Testament II

4

24

21 

TBST8

Stary Testament III

4

24

22 

TBST9

Stary Testament IV

4

24

23 

TBST7

Stary Testament I i II – ćwicz.

2

12

24 

TBST10

Stary Testament III i IV – ćwicz

2

12

25 

TF002

Teologia fundamentalna

6

36

26 

TMF03

Teologia moralna fundamentalna

4

24

27 

TMS04

Teologia moralna szczegółowa I

4

24

28 

TMS05

Teologia moralna szczegółowa II

4

24

29 

TMS06

Teologia moralna szczegółowa III

4

24

30 

TMS07

Teologia moralna szczegółowa IV

4

24

   

Ogółem:

104

621

  

C. Przedmioty kierunkowe 

 

Kod

Przedmiot

Punkty ECTS

Ilość godz.

1.  

KAT28

Katechetyka I

3

18

2.  

KAT29

Katechetyka II

3

18

3.  

TL004

Liturgika I

3

18

4.  

TL005

Liturgika II

3

18

5.  

TL006

Liturgika I-II – ćwicz.

4

24

6.  

TP002

Patrologia

3

18

7.  

PK005

Prawo kanoniczne

4

24

8.  

TFR02

Religiologia

4

24

9.  

SM007

Seminarium – teol. Dogmatyczna

4

24

10 

SM009

Seminarium – teol. Duchowości

3

18

11 

SM008

Seminarium – teol. Moralna

4

24

12 

SMZ01

Seminarium magisterskie I

3

18

13 

SMZ02

Seminarium magisterskie II

3

18

14 

SMZ03

Seminarium magisterskie III

3

18

15 

SMZ04

Seminarium magisterskie IV

3

18

16 

TB004

Teologia biblijna / Antropologia biblijna

3

18

17 

TSP03

Teologia duchowości I

4

24

18 

TSP04

Teologia duchowości II

4

24

19 

TSP05

Teologia duchowości – ćwicz.

2

12

20 

TEK02

Teologia ekumeniczna I

3

18

21 

TEK03

Teologia ekumeniczna II

3

18

22 

TPL03

Teologia pastoralna I

3

18

23 

TPL04

Teologia pastoralna II

3

18

24 

TSSP1

Teologia środków społecznego przekazu

3

18

   

Ogółem:

78

460

 PODSUMOWANIE 

 

Grupa  przedmiotów

Punkty ECTS

Ilość godz.

1.

A

Przedmioty kształcenia ogólnego

98

612

2.

B

Przedmioty podstawowe

104

621

3.

C

Przedmioty kierunkowe

78

460

4.

 

Przygotowanie pracy magisterskiej

30

 
   

Razem

310

1693