- studia magisterskie -

 TEOLOGIA

- specjalności:


KATECHETYCZNA

Lekcja religii może być pasjonującym przeżyciem. Dużo zależy od przygotowania katechety. Jeśli chcesz wprowadzać innych w bogactwo i mądrość wiary chrześcijańskiej, nie boisz się podejmować dyskusji o wartościach i moralności - te studia są dla Ciebie. Ich podstawą jest Biblia. Jej treści, które ukształtowały europejską kulturę, pozwalają wartościować rzeczy i zachowania. Przekazywanie wiary, rozbudzanie pasji, ukazywanie świata wartości chrześcijańskich, to zadanie pedagoga - katechety.


TEOLOGIA OGÓLNA  

Studia pozwalają wejść w fascynujący intelektualnie i religijnie świat ponad dwutysiącletniej refleksji filozoficzno-teologicznej chrześcijaństwa. Teologia bowiem to wiara szukająca swego zrozumienia. To nauka mogąca stać się pasją życia. Absolwenci tej specjalności znajdują  zatrudnienie w instytucjach wydawniczych, medialnych, ośrodkach kultury, a także w administracji publicznej.


RELIGIE ABRAHAMICZNE

Specjalność ta z jednej strony jest wprowadzeniem w życie ducha dialogu międzyreligijnego, o którym tak wiele mówią ostatni papieże;  z drugiej zaś jest wyjściem naprzeciw zainteresowaniom młodzieży, która pragnie zgłębiać swoją wiarę chrześcijańską, ale także poznawać inne religie, zwłaszcza judaizm i islam, czyli tzw. „religie abrahamiczne”.