Rekrutację na studia

w roku akademickim 2016/2017

prowadzimy w oparciu o

Uchwałę Rady Sekcji nr 01/05/2015

z dnia 28 maja 2015 r.

 

Rekrutacja 2016/2017

Od 2 września 2016 do 26 września 2016 roku (dla studiów stacjonarnych) i

do 1 października 2016 roku (dla studiów niestacjonarnych i podyplomowych)

istnieje możliwość zgłaszania się na studia w Collegium Bobolanum.

Oferowane kierunki studiów:

Teologia – studia stacjonarne 

Politologia – studia stacjonarne

Teologia – studia niestacjonarne

Podyplomowe Studia Duchowości

Podyplomowe Studia dla Nauczycieli Etyki

Podyplomowe Studia z Etyki Biznesu

Otwarte Studium Akademickie

 

Warunkiem przystąpienia kandydata do rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 jest dostarczenie do sekretariatu Collegium Bobolanum (osobiście lub przesłanie pocztą – listem poleconym) odpowiednich dokumentów.

 

Szczegółowe informacje

dotyczące sposobów i terminów zgłaszania się

na wybrane kierunki i formy studiów

znajdują się w poszczególnych folderach.

 

Drugi i kolejne kierunki studiów stacjonarnych są bezpłatne