Plan zajęć I semestru 2016/2017 (pobierz format .pdf)

Plan zajęć I semestru 2016/2017 (pobierz format .doc) 

Collegium Bobolanum kształci młodych jezuitów i studentów świeckich, ale otwiera się również na seniorów (wiek 50 lat i więcej). Seniorki i seniorzy są zdolni do różnego rodzaju studiów i nierzadko je podejmują. Wciąż są aktywni, ciekawi świata, wywierający wpływ na swoich bliskich i na społeczeństwo. Ta grupa wiekowa jest dla nas bardzo ważna i chcemy z seniorami współpracować, ich zdynamizować, spożytkować ich możliwości i energię dla ich własnego dobra i dla dobra wspólnego.

Mając to na uwadze prowadzimy Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku pod hasłem:

 

Człowiek – Kultura – Religia

Słuchacze Jezuickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymują indeks Collegium Bobolanum, a udział w zakończonym cyklu zajęć potwierdzony jest Certyfikatem.

 

 

PROGRAM

Program studiów obejmuje cztery obszary:

 

MYŚL CHRZEŚCIJAŃSKA

Oferowanie wykładów z dziedziny duchowości, Biblii, etyki i doktryny chrześcijańskiej – to niejako nasza specjalność jako uczelni teologicznej. W każdym semestrze proponowane będą zatem wykłady z jednej ze wspomnianych wyżej dziedzin teologii chrześcijańskiej. Doświadczeni wykładowcy – jezuici oraz inni – przygotowani są, by o sprawach wiary mówić językiem prostym i komunikatywnym.

 

ZDROWIE

Wiemy, że zdrowie jest ważne. Dlatego kwestie związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym – to kolejny istotny obszar proponowanych wykładów. Prelekcje głosić będą specjaliści różnych specjalności nauk medycznych: kardiolodzy, neurolodzy, psychiatrzy i inni.

 

POLSKA I ŚWIAT

Każdego z nas interesuje to, co dzieje się w Polsce i na świecie. Nie zabraknie więc politologów, socjologów, komentatorów wydarzeń politycznych i społecznych, którzy pomogą nam zrozumieć najważniejsze zjawiska w zglobalizowanym świecie.

 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Poza wykładami w Collegium Bobolanum Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku organizować będzie fakultatywne wyjścia do teatru, filharmonii, pielgrzymki oraz inne zajęcia dokształcające i kulturowo-religijne.

 

 

Studia trwają 4 semestry

14 spotkań w semestrze

w poniedziałki od 11.00 do 12.45
z przerwą 15 min.


 

Zapisy przyjmowane są do

30 IX 2016
Studia są realizowane po zgłoszeniu minimum 20 słuchaczy

 

Opłaty

Opłata za cały rok akademicki 2016/2017 wynosi 150 PLN

Opłat dokonujemy na konto nr 16 1060 0076 0000 4041 8008 7761

 

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy