Zapisy na studium licencjatu kanonicznego na PWTW prowadzi Sekretariat PWTW Collegium Bobolanum (ul. Rakowiecka 61) i również Sekretariat PWTW Collegium Joanneum (na ul.
Dewajtis 3).

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

  • podanie
  • ksero dokumentu tożsamości
  • dyplom magisterski z teologii
  • opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata
  • w przypadku kapłanów i osób zakonnych wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda biskupa ordynariusza lub wyższego przełożonego zakonnego
  • trzy zdjęcia
  • opłata wpisowa – 20,00 zł