► Dlaczego warto studiować u nas? - Przeczytaj!

Pełna informacja o studiach licencjackich kanonicznych


Zapisy na studium licencjatu kanonicznego na PWTW prowadzi Sekretariat PWTW Collegium Bobolanum (ul. Rakowiecka 61) i również Sekretariat PWTW Collegium Joanneum (na ul. Dewajtis 3).

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

  • podanie (formularz zgłoszeniowy)
  • dowód osobisty (paszport w przypadku obcokrajowców) do wglądu
  • dyplom magisterski z teologii
  • opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata
  • w przypadku kapłanów i osób zakonnych wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda biskupa ordynariusza lub wyższego przełożonego zakonnego
  • trzy zdjęcia
  • opłata wpisowa w wysokości podanej w Regulaminie opłat (wpłaty wyłącznie na konto: 03 2490 0005 0000 4530 4413 9005, Alior Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 39a, 02-519 Warszawa).

Komplet dokumentacji należy składać w Sekretariacie Collegium Bobolanum PWTW, wraz z okazaniem dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu): ul. Rakowiecka 61; 02-532 Warszawa.