Rekrutacja - politologia - studia stacjonarne

Rekrutacja na studia trwa
od 2 września do 26 września 2016 r.

Należy zgłosić się osobiście i złożyć do Sekretariatu Collegium BOBOLANUM wypełnione PODANIE wraz z następującymi załącznikami

  • świadectwo dojrzałości; dla kandydatów ze „starą maturą” świadectw ukończenia szkoły średniej i świadectw dojrzałości;
  • dowód osobisty do wglądu (paszport w przypadku obcokrajowców)
  • od osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności;
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej – do wglądu;
  • cztery zdjęcia legitymacyjne.

Pobierz formularz podania

Wyniki rekrutacji zostaną przesłane na adres e-mail osób zainteresowanych.


WYJAŚNIENIE

  Opłata wpisowa

Opłatę wpisową w wysokości 50 zł. należy wpłacić na konto:
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Sekcja św. Andrzeja Boboli - Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa
nr konta: 16 1060 0076 0000 4041 8008 7761
Gotowe formularze wpłat można otrzymać w Sekretariacie .
W przypadku nie przyjęcia kandydata wniesiona opłata rekrutacyjna nie ulega zwrotowi.


Regulamin rekrutacyjny na studia stacjonarne politologii
na PWTW Collegium BOBOLANUM
(obowiązujący od dnia 05.05.2016 r.)