Dlaczego warto studiować u nas? - Przeczytaj!

Rekrutacja trwa w dwóch etapach:

I nabór: do 24 lipca 2017 r.

II nabór: 4-26 września 2017 r.

Należy zgłosić się osobiście i złożyć do Sekretariatu Collegium BOBOLANUM wypełnione PODANIE wraz z następującymi załącznikami:

  • świadectwo dojrzałości;
  • kserokopia dowodu osobistego (paszportu w przypadku obcokrajowców) – oryginał do wglądu
  • od osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności - zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności;
  • kserokopia i oryginał dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty wpisowej (wyjaśnienie A);
  • cztery zdjęcia legitymacyjne;
  • opinia od proboszcza lub katechety.

Pobierz formularz

Osoby studiujące już na innych uczelniach i pragnące studiować teologię jako drugi kierunek studiów zobowiązane są do dołączenia zgody Dziekana/Rektora Wydziału uczelni macierzystej na podjęcie dodatkowych studiów.

Wyniki tej rekrutacji zostaną przesłane na adres email osób zainteresowanych.


WYJAŚNIENIA

       Opłata wpisowa

Opłatę wpisową w wysokości 50 zł należy wpłacić na konto:
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
nr konta: 16 1060 0076 0000 4041 8008 7761
Gotowe formularze wpłat można otrzymać w Sekretariacie.
W przypadku nie przyjęcia kandydata wniesiona opłata rekrutacyjna nie ulega zwrotowi.


Regulamin rekrutacyjny na studia niestacjonarne teologii
na PWTW Collegium Bobolanum