Dlaczego warto studiować u nas? - Przeczytaj!

Pełna informacja o studiach niestacjonarnych magisterskich teologii


► Rekrutacja trwa w dwóch etapach:

 I NABÓR (trzy tygodnie lipca): do 23 lipca 2019 r.

II NABÓR (wrześniowy): 2-24 września 2019 r.

Należy zgłosić się osobiście i złożyć do Sekretariatu PWTW Collegium BOBOLANUM następujące dokumenty, wraz z okazaniem dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu):

  • wypełnione PODANIE (pobierz formularz zgłoszeniowy PODANIA, wypełnij i wydrukuj
  • dowód osobisty (paszport w przypadku obcokrajowców) do wglądu
  • świadectwo dojrzałości
  • od osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności - zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności
  • kserokopia i oryginał dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty wpisowej (wyjaśnienie A)
  • cztery zdjęcia legitymacyjne
  • opinia od proboszcza lub katechety
  • zgoda Dziekana/Rektora Wydziału uczelni macierzystej na podjęcie dodatkowych studiów (dostarczają osoby studiujące już na innej uczelni i pragnące studiować teologię jako drugi kierunek studiów)
  • potwierdzenie dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości podanej w Regulaminie opłat (w przypadku nie przyjęcia kandydata wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi). Gotowe formularze do wpłat na poczcie można otrzymać w Sekretariacie lub pobrać: formularz wpłaty gotówkowej na poczcie albo formularz przelewu pocztowego. Opłatę wpisową należy wpłacić z dopiskiem "opłata wpisowa" na konto:

nr konta: 03 2490 0005 0000 4530 4413 9005
PWTW Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

► Szczegółowe informacje: Regulamin rekrutacyjny na studia niestacjonarne na PWTW Collegium Bobolanum

► Wyniki rekrutacji zostaną przesłane na adres e-mail osób zainteresowanych