Dlaczego warto studiować u nas? - Przeczytaj!

Pełna informacja o studiach stacjonarnych magisterskich teologii


► Rekrutacja trwa w trzech etapach:

  I NABÓR (do końca drugiego tygodnia lipca): do 12 lipca 2019 r.

 II NABÓR (trzeci tydzień lipca): 15-22 lipca 2019 r.

III NABÓR (wrześniowy): 2-24 września 2019 r. 

Aby złożyć na I NABÓR podanie na studia, należy przynieść lub listem poleconym dostarczyć do Sekretariatu PWTW Collegium Boboblanum, wraz z okazaniem dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu): ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa:

  • wypełnione PODANIE (pobierz formularz zgłoszeniowy PODANIA, wypełnij i wydrukuj)
  • świadectwo dojrzałości, a kandydaci na studia ze „starą maturą” świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości
  • dowód osobisty (paszport w przypadku obcokrajowców) do wglądu
  • zaświadczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (od osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności)
  • cztery zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 37x52 mm
  • opinia od proboszcza lub katechety
  • zgoda Dziekana/Rektora wydziału uczelni macierzystej na podjęcie dodatkowych studiów (dostarczają osoby studiujące już na innej uczelni i pragnące studiować teologię jako drugi kierunek studiów)
  • potwierdzenie dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej (jej wysokość i sposób wpłaty podane są na stronie OPŁATY). Opłatę wpisową należy wpłacić z dopiskiem "opłata wpisowa". W przypadku nie przyjęcia kandydata na studia wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje: Regulamin rekrutacyjny na studia stacjonarne na PWTW Collegium Bobolanum

► Wyniki rekrutacji zostaną przesłane na adres e-mail osób zainteresowanych