BIPlogo

Informacje Ogólne

Bieżące informacje dotyczące studiów (wykłady, ferie, egzaminy, Moodle, Zoom, ogłoszenia Covid-19, etc.) 

Folder o studiach w Collegium Bobolanum

Ogólne informacje o uczelni Collegium Bobolanum - dlaczego warto u nas studiować?

► Kalendarz na Rok Akademicki 2021/2022 (dostępny jest również na stronie Collegium Bobolanum). Starsze kalendarze: 2020/20212019/20202018/2019. Publiczny adres kalendarza Google w formacie iCal (Kalendarz Google) umożliwiający dostęp do kalendarza w innych aplikacjach, np. w kalendarzu na telefonie:
https://calendar.google.com/calendar/ical/jezuici.pl_nt863f901se7q4o3lih2cdttjg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

► Informatory Akademickie: 2021/222020/212019/20202018/20192017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015

Regulamin studiów

Regulamin opłat

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom

Wzory stron prac dyplomowych

Bieżące rozszerzone informacje o studiach i życiu uczelni na Facebooku @CollegiumBobolanum

Filmy o studiach i życiu uczelni na Youtube

Bieżące informacje o studiach i życiu na uczelni na Twitterze @Bobolanum

Politologia - studia licencjackie stacjonarne (POL)

Syllabus

Plan zajęć na I semestr 2021/2022

Regulamin praktyk

Teologia - jednolite studia magisterskie stacjonarne (TS)

► Syllabus

Plan zajęć roczniki I-II na I semestr 2021/2022

Plan zajęć roczniki III-V na I semestr 2021/2022

Plan zajęć klerycy jezuici na I semestr 2021/2022

Tezy do egzaminu Ex Universa Teologia

Teologia - jednolite studia magisterskie niestacjonarne (TN)

Plan zajęć na I semestr 2021/2022

Ulotka informacyjna o studiach teologii niestacjonarnej

Tezy do egzaminu Ex Universa Teologia

Teologia - licencjat kanoniczny i przygotowanie do doktoratu (LKPD)

► Program i plan zajęć na I i II semestr 2021/2022

Kalendarz szczegółowy na rok 2021/2022

Teologia - Szkoła Doktorska (SD)

► Program i plan zajęć na I i II semestr 2021/2022

Kalendarz szczegółowy na rok 2021/2022

Podyplomowe Studia Duchowości (PSD)

Plan na I semestr 2021/2022

Plan na II semestr 2021/2022

Plakat 2021/2022

► Folder

Jezuicka Szkoła Biblijna (JSB)

Plan zajęć na I i II semestr 2020/2021 i inne informacje

Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (JUTW)

► Plan zajęć na I semestr 2021/2022

Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych (SFPZ)

Plakat z programem 2021/2022

Folder

Otwarte Studium Akademickie (OSA)

Lektoraty biblijnych języków starożytnych

Plan zajęć na I semestr 2021/2022

Kurs Trenerski Collegium Bobolanum (KT)

Syllabus

► Formularz zgłoszeniowy na Kurs Trenerski

Konferencje Bobolanum

► Cykl tegorocznych Konferencji