Ogólne

► Folder reklamujący studia w Collegium Bobolanum: [format PDF]

► Kalendarz Akademicki na rok 2016/2017: [format PDF] i [format Word] 

► Informator Akademicki 2016/2017: [format PDF] 

► Regulamin opłat w roku akademickim 2016/2017: [format PDF] i aktualizacja z 2017.02.01 [format PDF] 

► Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu wnoszenia i zwalniania z opłat: [format PDF]

► Wzory stron prac dyplomowych: [format Word]

Pedagogika chrześcijańska - studia licencjackie stacjonarne (dzienne)

► Program studiów dla I roku: [format PDF]

► Ramowy program całych studiów: [format PDF]

► Folder reklamujący pedagogikę chrześcijańską: [format PDF]

Politologia - studia licencjackie stacjonarne (dzienne)

► Syllabus politologii 2016/2017: [format PDF]

► Plan zajęć dla politologii roczniki I-II-III - semestr wiosenny 2017: [format PDF] i [format Word]

► Regulamin praktyk: [format PDF]

Teologia - studia magisterskie stacjonarne (dzienne)

► Syllabus teologii 2016/2017: [format PDF]

► Plan zajęć dla teologii roczniki I-II studenci świeccy - semestr wiosenny 2017: [format PDF] i [format Word]

► Plan zajęć dla teologii roczniki III-V studenci świeccy- semestr wiosenny 2017: [format PDF] i [format Word]

► Plan zajęć dla teologii roczniki III-V klerycy jezuici- semestr wiosenny 2017: [format PDF] i [format Word]

► Tezy do egzaminu Ex Universa - teologia studia dzienne: [format PDF]

Teologia - studia magisterskie niestacjonarne (zaoczne)

► Plan zajęć dla teologii roczniki I-VI studia niestacjonarne - semestr wiosenny 2017: [format PDF] i [format Word]

► Folder strona a: [format PDF] i strona b: [format PDF]

► Tezy do egzaminu Ex Universa - teologia studia niestacjonarne: [format PDF]

Teologia - studia doktoranckie

► Program i plan zajęć studiów doktoranckich na rok 2016/2017: [format PDF]

Podyplomowe Studia Duchowości

► Plan zajęć na rok akademicki 2016/2017 (sem. I i II): [format PDF]

► Folder 2016/2017 strona a: [format PDF] i strona b: [format PDF]

Podyplomowe Studia dla Nauczycieli Etyki

► Plan zajęć rok akademicki 2016/2017: [format PDF]

► Folder strona a: [format PDF] i strona b: [format PDF] 

Otwarte Studium Akademickie (OSA)

(Seminaria i monografy - Lektoraty języków starożytnych)

► Program zajęć na semestr jesienny 2016: http://bobolanum.edu.pl/oferta-edukacyjna/otwarte-studium-akademickie/program-zajec

Kurs Trenerski Collegium Bobolanum

► Syllabus: [format PDF]

► Formularz zgłoszeniowy na Kurs Trenerski [format PDF]

Konferencje Bobolanum

► Cykl Konferencji na 2016/2017: http://bobolanum.edu.pl/oferta-edukacyjna/konferencje-bobolanum

► Archiwalne Konferencje (pliki dźwiękowe) do pobrania na stronie: http://osa.jezuici.pl/nagrania/  

Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

► Plan zajęć na I i II semestr 2016/2017: [format PDF]

Sympozjum Naukowe

► Plan V Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2017.04.25: [format PDF]