Collegium Bobolanum działa Studenckie Koło Naukowe


Zrzesza ono studentów politologii i teologii.
Jest samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym.
Opiekę nad merytoryczną działalnością Koła sprawuje Opiekun naukowy.
Działalność Koła realizuje następujące cele:

1. rozbudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów;
2. wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;
3. integracja środowiska studenckiego;
4. pomoc w samokształceniu;
5. prowadzenie prac popularyzujących teologię i politologię.

Członkami Koła mogą być:
1. wszyscy studenci Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Bobolanum, wyrażający wolę zostania członkami Koła;
2. inne osoby jeśli posiadają rekomendację przynajmniej dwóch członków Koła i wyrażają wolę zostania członkami Koła.

http://tkn-naukowe.wix.com/sknt