Collegium Bobolanum jest jedną z ponad stu uczelni wyższych prowadzonych przez zakon Jezuitów na całym świecie. Wyjątkowa oferta tej instytucji skierowana jest do osób zainteresowanych teologią i politologią, etyką i duchowością. Uczelnia proponuje studia, według standardów wypróbowanych na przestrzeni wieków, a stosowanych między innymi w procesie kształcenia jezuitów. Indywidualne podejście, wysoki poziom edukacji, kreatywność, tworzą sprzyjający klimat dla rozwoju intelektualnego i duchowego studentów. Tradycja i nowoczesność, przyjazna atmosfera, solidna wiedza klasyczna połączona ze żywo dyskutowanymi współcześnie problemami z zakresu wiary, etyki, kultury, składają się na unikalny charakter Collegium Bobolanum.