Informacje Ogólne

Folder o studiach w Collegium Bobolanum

Ogólne informacje o uczelni Collegium Bobolanum - dlaczego warto u nas studiować?

► Kalendarze Akademickie: 2019/20202018/2019

► Publiczny adres Kalendarza Akademickiego PWTW Collegium Bobolanum w formacie iCal umożliwiający dostęp do kalendarza w innych aplikacjach, np. w kalendarzu na telefonie:
https://calendar.google.com/calendar/ical/jezuici.pl_nt863f901se7q4o3lih2cdttjg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

► Informatory Akademickie: 2019/20202018/20192017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015

Regulamin studiów

Regulamin opłat

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom

Wzory stron prac dyplomowych

Bieżące informacje o studiach i życiu na uczelni na Twitterze @Bobolanum

Bieżące rozszerzone informacje o studiach i życiu uczelni na Facebooku @CollegiumBobolanum

Filmy o studiach i życiu uczelni na Youtube

Pedagogika chrześcijańska - studia licencjackie stacjonarne (dzienne - PCH)

► Program studiów dla I roku

► Plan zajęć na I semestr 2019/2020

Ramowy program całych studiów

Folder reklamujący pedagogikę chrześcijańską

Politologia - studia licencjackie stacjonarne (dzienne - POL)

Syllabus politologii 2016/2017

Plan zajęć na I semestr 2019/2020

Regulamin praktyk

Teologia - studia magisterskie stacjonarne (dzienne - TS)

► Syllabus teologii 2016/2017

Plan zajęć roczniki I-II na I semestr 2019/2020

Plan zajęć roczniki III-V na I semestr 2019/2020

Plan zajęć klerycy jezuici na I semestr 2019/2020

Casus klerycy jezuici na I i II semestr 2018/2019

Tezy do egzaminu Ex Universa dla studiów stacjonarnych

Teologia - studia magisterskie niestacjonarne (zaoczne - TN)

Plan zajęć na I semestr 2019/2020

Ulotka informacyjna o studiach teologii niestacjonarnej

Tezy do egzaminu Ex Universa dla studiów niestacjonarnych

Teologia - licencjat kanoniczny i studia doktoranckie

► Program i plan zajęć studiów doktoranckich na I i II semestr 2018/2019

Podyplomowe Studia Duchowości (PSD)

► Plan zajęć na I i II semestr 2019/2020

Plakat 2019/2020

Podyplomowe Studia dla Nauczycieli Etyki (PSNE)

► Plan zajęć na I semestr 2019/2020

► Folder strona a i strona b

Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (JUTW)

► Plan zajęć na I semestr 2019/2020

Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych (SFPZ)

► Plan zajęć na I i II semestr 2019/2020

Plakat

Ulotka

Otwarte Studium Akademickie (OSA)

Lektoraty języków starożytnych

Plan zajęć na I i II semestr 2019/2020

Seminaria i monografy

► W roku akademickim 2018/2019 nie oferujemy wykładów

Kurs Trenerski Collegium Bobolanum

Syllabus

► Formularz zgłoszeniowy na Kurs Trenerski

Konferencje Bobolanum

► Cykl Konferencji na 2019/2020

Archiwalne Konferencje (pliki dźwiękowe)

Sympozja i Konferencje Naukowe

ARCHIWUM