BIPlogo

Informacje Ogólne

Bieżące informacje dostyczące studiów (Moodle, Zoom, ogłoszenia Covid-19, etc.) 

Folder o studiach w Collegium Bobolanum

Ogólne informacje o uczelni Collegium Bobolanum - dlaczego warto u nas studiować?

► Kalendarze Akademickie: 2020/2021 lub na stronie Collegium Bobolanum. Starsze kalendarze: 2019/20202018/2019. Publiczny adres kalendarza Google w formacie iCal (Kalendarz Google) umożliwiający dostęp do kalendarza w innych aplikacjach, np. w kalendarzu na telefonie:
https://calendar.google.com/calendar/ical/jezuici.pl_nt863f901se7q4o3lih2cdttjg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

► Informatory Akademickie: 2020/212019/20202018/20192017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015

Regulamin studiów

Regulamin opłat

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom

Wzory stron prac dyplomowych

Bieżące informacje o studiach i życiu na uczelni na Twitterze @Bobolanum

Bieżące rozszerzone informacje o studiach i życiu uczelni na Facebooku @CollegiumBobolanum

Filmy o studiach i życiu uczelni na Youtube

Politologia - studia licencjackie stacjonarne (POL)

Syllabus

Plan zajęć na II semestr 2020/2021

Regulamin praktyk

Teologia - jednolite studia magisterskie stacjonarne (TS)

► Syllabus

Plan zajęć roczniki I-II na II semestr 2020/2021

Plan zajęć roczniki III-V na II semestr 2020/2021

Plan zajęć klerycy jezuici na II semestr 2020/2021

Tezy do egzaminu Ex Universa Teologia

Teologia - jednolite studia magisterskie niestacjonarne (TN)

Plan zajęć na II semestr 2020/2021

Ulotka informacyjna o studiach teologii niestacjonarnej

Tezy do egzaminu Ex Universa Teologia

Teologia - licencjat kanoniczny i przygotowanie do doktoratu (LKPD)

► Program i plan zajęć na I i II semestr 2020/2021

Teologia - Szkoła Doktorska (SD)

► Program i plan zajęć na I i II semestr 2020/2021

Podyplomowe Studia Duchowości (PSD)

Folder z programem i kalendarzem na rok 2020/2021

► Plan zajęć na I i II semestr 2020/2021

Plakat 2019/2020

Jezuicka Szkoła Biblijna (JSB)

Plan zajęć na I i II semsestr 2020/2021 i inne informacje

Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (JUTW)

► Plan zajęć na I semestr 2020/2021

► Plakat na II semestr 2019/2020

Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych (SFPZ)

► Plan zajęć na I i II semestr 2020/2021

Plakat

Ulotka

Otwarte Studium Akademickie (OSA)

Lektoraty języków starożytnych

Plan zajęć na I i II semestr 2019/2020

Kurs Trenerski Collegium Bobolanum (KT)

Syllabus

► Formularz zgłoszeniowy na Kurs Trenerski

Konferencje Bobolanum

► Cykl Konferencji na 2019/2020

Archiwalne Konferencje (pliki dźwiękowe)

Sympozja i Konferencje Naukowe

ARCHIWUM