STUDIA BOBOLANUM

Kwartalnik naukowy punktowany przez

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISSN 1642-5650

Redaktor naczelny

dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, prof. PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

 

Rada Naukowa

dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, prof. PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

dr Anna Abram, Heythrop College, University of London, England

prof. dr hab. Pavel Ambros SJ, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Ceská Republika

dr hab. Piotr Aszyk SJ, PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

ks. dr Ihor Boyko, Ukrayins'kyj Katolyc'kyy Universytet, Lviv, Ukraina

prof. dr hab. Ladislav Csontos SJ, Trnavská Univerzita v Trnave, Slovensko

prof. François Euvé SJ, Facultés Jésuites de Pairs Centre Sèvres, Paris, France

dr hab. Włodzimierz Fehler, PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

dr hab. Piotr Kasiłowski SJ, prof. PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

prof. dr hab. Henryk Pietras SJ, Pontificia Università Gregoriana, Roma; Collegium Bobolanum, Warszawa

prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ, PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

dr hab. Franciszek Sieg SJ, prof. PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

dr hab. Piotr Solarz, PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

dr hab. Tadeusz Wołoszyn SJ, prof. PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT, Collegium Bobolanum, Warszawa 

 

Kolegium redakcyjne

dr Marek Blaza SJ

dr Artur Filipowicz SJ

dr hab. Dariusz Gardocki SJ, prof. PWTW

 

Redaktor tematyczny

prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

 

Redaktor statystyczny

Barbara Karpińska

 

Redaktor językowy

Hanna Stompor

 

Tłumaczenie

Agnieszka Krocin

 

Projekt graficzny

Krzysztof Stefaniuk

 

Opracowanie techniczne

Beata Stepnowska

 

Kontakt:

STUDIA BOBOLANUM

ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

 

Numery archiwalne Studia Bobolanum