► Regulamin opłat

 

► Gotowe formularze wpłat na poczcie można otrzymać w Sekretariacie lub pobrać: formularz wpłaty gotówkowej na poczcie albo formularz przelewu pocztowego

 

► W tylule wpłaty/przelewu należy wpisać rozdzaj studiów (np. 'TN', 'JUTW', 'PSD') i rodzaj opłaty (np. 'wpisowe', 'za semestr', 'za rok')
 
 

► Opłaty należy wpłacać na konto:

właściciel konta:
PWTW Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

nr konta: 16 1060 0076 0000 4041 8008 7761

bank:
Alior Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 39a, 02-519 Warszawa
 
 
► Potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty należy okazać w Sekretariacie