Stolica Apostolska
  
Stolica Apostolska z papieżem Franciszkiem - to władza kościelna Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
 
 
  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej - to władza państwowa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
 
 
herb kardynal
  
Jego Eminencja Ks. Kard. Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski - Wielki Kanclerz PWTW
 
 
2000px Ihs logo
  
Towarzystwo Jezusowe i Generał o. Arturo Sosa Abascal SJ - Wielki Wicekanclerz PWTW, oraz Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego i Prowincjał o. Tomasz Ortmann SJ - Delegat Wielkiego Wicekanclerza PWTW
 
 
Collegium Joanneum
  
PWTW Collegium Joanneum - to uczelnia, z którą współtworzymy Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
 
 
Parafia Rakowiecka
  
Parafia i Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie - to nasza parafia jezuicka, przy której znajduje się Collegium Bobolanum
 
 
Archidiecezja Warszawska
  
Archidiecezja Warszawska - to nasza diecezja, w której seminaria duchowne są częścią Papieskiego Wydziału Teologicznego
 
 
Wydawnictwo Rhetos
  
Wydawnictwo Rhetos w Warszawie-Falenicy - współpracujemy w zakresie reklamy i wydawnictw naukowych
 
 
Akademia Ignatianum
  
Akademia Ignatianum w Krakowie (włącznie z Wydziałem Zamiejscowym Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach) - to druga uczelnia prowadzona przez jezuitów w Polsce, z którą łączy nas charyzmat zakonny, wspólne przedsięwzięcia i ludzie
 
 
Uniwersytet w Trnawie    Wydział Teologiczny w Trnawie
  
Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Trnawie (Trnavská univerzita v Trnave - Teologická fakulta) - współpracujemy w zakresie wymiany wykładowców
 
 
 

Logo wojewody 4 MazowszeSerceP