Wykładowcy Collegium Bobolanum

Profesorowie i wykładowcy samodzielni:

prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ
prof. dr hab. Józef Kulisz SJ

prof. dr hab. Henryk Pietras SJ
prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ
dr hab. Piotr Aszyk SJ, prof. PWTW
dr hab. Dariusz Gardocki SJ, prof. PWTW
dr hab. Piotr Kasiłowski SJ, prof. PWTW
dr hab. Stanisław Ormanty TChr, prof. PWTW
dr hab. Marek Blaza SJ

Adiunkci:

dr Witold Adamczewski SJ
dr Krzysztof Bakalarski
dr Artur Filipowicz SJ
dr Kamilla Frejusz
dr Agnieszka Jaworska
dr Tadeusz Kotlewski SJ
dr Tomasz Ludwisiak SJ
dr Włodzimierz Mocydlarz SJ
dr Robert Paruzel
dr Jerzy Seremak SJ
dr Marek Tabor
dr Maciej Tomaszewski SJ
dr Robert Wawer SJ

Asystenci:

mgr lic. Rafał Huzarski SJ
mgr lic. Michał Karnawalski SJ
mgr lic. Wacław Oszajca SJ

Lektorzy:

mgr Witold Koper SJ

mgr Agnieszka Krocin
mgr Agnieszka Stalęga
mgr Filip Taranienko

Profesorowie i wykładowcy zaproszeni:

prof. dr hab. Jan Miazek
prof. dr hab. Józef Naumowicz
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
prof. dr hab. Krzysztof Wielecki

prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

dr hab. Józef Augustyn SJ
dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH
dr hab. Robert Skrzypczak, prof. PWTW
dr hab. Piotr Solarz, prof WSFiZ
dr hab. Izabela Malinowska, prof. UW

dr hab. Bernardeta Szczupał, prof. APS

dr hab. Wacław Królikowski SJ
dr hab. Paweł Warchoł OFM Conv.
dr hab. Wiktoria Wróblewska

dr Szymon Bachrynowski

dr Dariusz Bartoszewicz
dr Jarosław Charchuła SJ

dr Katarzyna Czarnecka
dr Krzysztof Dorosz SJ

dr Andrzej Gałka
dr Aleksander Jacyniak SJ

dr n. med. Aleksandra Kruszyńska

dr Piotr Odziemczyk
dr Andrzej Persidok

dr Dariusz Piętka

dr Jacek Prusak SJ

dr Grzegorz Strzelczyk

dr Krzysztof Szwarc

dr Agnieszka Wielgus

dr Maria Wieteska

dr Rafał Kobyliński SJ

mgr lic. Leszek Mądrzyk SJ

mgr lic. Piotr Staniewicz 

mgr Zuzanna Flisowska

mgr Piotr Kosiak

mgr Piotr Leonarski
mgr Joanna Misiorowska
mgr Izabela Owczaruk

mgr Jan Pniewski

mgr Mateusz Pudelski
mgr Maria Sosnowska-Mach

mgr Piotr Szydłowski 

Pracownicy Administracyjni
Collegium Bobolanum

Robert Wawer SJ - p.o. dyrektor administracyjny
Lidia Krzewska - administracja gospodarcza
Krystyna Paduch - administracja gospodarcza
Bożena Kulikowska - recepcja

Małgorzata Wylotek - sekretariat uczelni

Barbara Karpińska - kadry

Krystyna Wosińska - główna księgowa
Bożena Markiewicz - księgowość

Katarzyna Cwyl - biblioteka
Ewa Poleszak - biblioteka
Elżbieta Rzeźnicka - biblioteka
Jolanta Wojciuk - biblioteka
Danuta Zadroga - biblioteka
Lidia Zielińska - biblioteka