Wykładowcy Collegium Bobolanum

Profesorowie i wykładowcy samodzielni:

prof. dr hab. Józef Kulisz SJ
prof. dr hab. Henryk Pietras SJ
prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ
dr hab. Piotr Aszyk SJ, prof. PWTW
dr hab. Dariusz Gardocki SJ, prof. PWTW
dr hab. Piotr Kasiłowski SJ, prof. PWTW
dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, prof. PWTW
dr hab. Stanisław Ormanty TChr, prof. PWTW
dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT
dr hab. Włodzimierz Fehler
dr hab. Piotr Solarz

Adiunkci:

dr Witold Adamczewski SJ
dr Krzysztof Bakalarski
dr Marek Blaza SJ
dr Artur Filipowicz SJ
dr Kamilla Frejusz
dr Tadeusz Kotlewski SJ
dr Tomasz Ludwisiak SJ
dr Włodzimierz Mocydlarz SJ
dr Robert Paruzel
dr Jerzy Seremak SJ
dr Marek Tabor
dr Maciej Tomaszewski SJ
dr Robert Wawer SJ 

Asystenci:

mgr lic. Wacław Oszajca SJ

Lektorzy:

mgr lic. Michał Karnawalski SJ

mgr Witold Koper SJ
mgr Agnieszka Krocin
mgr Agnieszka Stalęga

Profesorowie i wykładowcy zaproszeni:

prof. dr hab. Jan Miazek
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
prof. dr hab. Bernardeta Szczupał

prof. dr hab. Krzysztof Wielecki

prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

dr hab. Józef Augustyn SJ
dr hab. Izabela Malinowska

dr hab. Robert Skrzypczak
dr hab. Paweł Warchoł OFM Conv.
dr hab. Wiktoria Wróblewska

dr Szymon Bachrynowski

dr Dariusz Bartoszewicz

dr Katarzyna Czarnecka

dr Andrzej Gałka
dr Aleksander Jacyniak SJ

dr Wacław Królikowski SJ

dr n. med. Aleksandra Kruszyńska

dr Piotr Odziemczyk
dr Andrzej Persidok

dr Dariusz Piętka

dr Jacek Prusak SJ

dr Grzegorz Strzelczyk

dr Krzysztof Szwarc

dr Agnieszka Wielgus

dr Maria Wieteska

dr Sabina Zalewska

dr Rafał Kobyliński SJ

mgr lic. Leszek Mądrzyk SJ

mgr lic. Piotr Staniewicz 

mgr Zuzanna Flisowska

mgr Piotr Kosiak

mgr Piotr Leonarski
mgr Izabela Owczaruk

mgr Jan Pniewski

mgr Mateusz Pudelski

mgr Piotr Szydłowski 

Pracownicy Administracyjni
Collegium Bobolanum

Stanisław Twarowski SJ - dyrektor administracyjny
Lidia Krzewska - administracja gospodarcza
Krystyna Paduch - administracja gospodarcza
Bożena Kulikowska - recepcja

Małgorzata Wylotek - sekretariat uczelni

Barbara Karpińska - kadry

Krystyna Wosińska - główna księgowa
Bożena Markiewicz - księgowość

Katarzyna Cwyl - biblioteka
Ewa Poleszak - biblioteka
Elżbieta Rzeźnicka - biblioteka
Jolanta Wojciuk - biblioteka
Danuta Zadroga - biblioteka
Lidia Zielińska - biblioteka