Wykładowcy Collegium Bobolanum

Profesorowie i wykładowcy samodzielni:

prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ
prof. dr hab. Józef Kulisz SJ

prof. dr hab. Henryk Pietras SJ
prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ
prof. AKW dr hab. Piotr Aszyk SJ
prof. AKW dr hab. Marek Blaza SJ
prof. AKW dr hab. Dariusz Gardocki SJ
prof. AKW dr hab. Piotr Kasiłowski SJ

Adiunkci:

dr Witold Adamczewski SJ
dr Szymon Bachrynowski
dr Krzysztof Bakalarski
dr Artur Filipowicz SJ
dr Kamilla Frejusz
dr Jan Hadalski SChr
dr Agnieszka Jaworska
dr Rafał Kobyliński SJ
dr Tadeusz Kotlewski SJ
dr Tomasz Ludwisiak SJ
dr Robert Paruzel
dr Jerzy Seremak SJ
dr Rafał Strugiński SJ
dr Maciej Tomaszewski SJ
dr Robert Wawer SJ

Asystenci:

mgr lic. Rafał Huzarski SJ
mgr lic. Michał Karnawalski SJ
mgr lic. Bogdan Leśniak SJ

Lektorzy:

prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
mgr Witold Koper SJ

mgr Agnieszka Krocin
mgr Agnieszka Stalęga

Inni profesorowie i wykładowcy zaproszeni:

prof. dr hab. Jan Miazek
prof. dr hab. Józef Naumowicz
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
prof. dr hab. Józef Warzeszak
prof. dr hab. Krzysztof Wielecki

prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler
prof. UW dr hab. Izabela Malinowska
prof. AKW dr hab. Robert Skrzypczak
prof. WSFiZ dr hab. Piotr Solarz
prof. APS dr hab. Bernardeta Szczupał

dr hab. Katarzyna Czarnecka
dr hab. Wacław Królikowski SJ

dr hab. Dariusz Piętka
dr hab. Paweł Warchoł OFM Conv.
dr hab. Wiktoria Wróblewska

dr Dariusz Bartoszewicz
dr Jarosław Charchuła SJ

dr Krzysztof Dorosz SJ

dr Aleksander Jacyniak SJ
dr n. med. Aleksandra Kruszyńska

dr Piotr Odziemczyk
dr Andrzej Persidok
dr Piotr Szydłowski

dr Krzysztof Szwarc
dr Marek Tabor

dr Agnieszka Wielgus

dr Maria Wieteska
dr Magdalena Wróbel

mgr lic. Leszek Mądrzyk SJ

mgr lic. Piotr Staniewicz 

mgr Zuzanna Flisowska

mgr Piotr Kosiak

mgr Piotr Leonarski
mgr Joanna Misiorowska
mgr Izabela Owczaruk

mgr Jan Pniewski

mgr Mateusz Pudelski
mgr Maria Sosnowska-Mach

Pracownicy Administracyjni
AKW Collegium Bobolanum

Robert Wawer SJ - p.o. dyrektor administracyjny
Lidia Krzewska - administracja gospodarcza
Krystyna Paduch - administracja gospodarcza
Bożena Kulikowska - recepcja

Małgorzata Wylotek - sekretariat uczelni
Jolanta Różycka - sekretariat uczelni

Barbara Karpińska - kadry

Krystyna Wosińska - główna księgowa
Bożena Markiewicz - księgowość

Joanna Dudek-Ławecka - biuro promocji

Maciej Tomaszewski SJ - dyrektor biblioteki
Katarzyna Cwyl - biblioteka
Ewa Poleszak - biblioteka
Elżbieta Rzeźnicka - biblioteka
Jolanta Wojciuk - biblioteka
Danuta Zadroga - biblioteka
Lidia Zielińska - biblioteka