AKW Collegium Bobolanum wydaje czasopismo naukowe - Kwartalnik „Studia Bobolanum” (ISSN 1642-5650), punktowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest on poświęcony teologii i szeroko rozumianym zagadnieniom związanym z religią. Zazwyczaj ostatni numer kwartalnika w roku zawiera artykuły obcojęzyczne.

Nasi wykładowcy publikowali też w wychodzącym w latach 2002-2005 Roczniku „Forum Iuridicum”, który zajmował się zagadnieniami prawno-społecznymi. Publikowali również w Miesięczniku „Przegląd Powszechny”. Pozycje książkowe wykładowcy Collegium Bobolanum publikują w różnych wydawnictwach, jak także w jezuickim Wydawnictwie Rhetos.

Prezentujemy chronologicznie ostatnie publikacje naszych wykładowców:

2017

o. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ - Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości, książka z serii "Wiara i kultura". Warszawa: Rhetos, 2017, 194 strony.

 

2010

niektóre publikacje