Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum – jako jednostka organizacyjna Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – publikuje przede wszystkim prace naukowe. Ukazują się one w seriach wydawniczych oraz w osobnych studiach. Wydawnictwo wydaje publikacje naukowe związane głównie z działalnością naukową Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (oto przykładowe monografie). Wydaje kwartalnik naukowy "Studia Bobolanum" (www.bobolanum.pl) punktowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane pozycje są rozpowszechniane przez Wydawnictwo Rethos. Są też dostępne w wymianie międzybibliotecznej i międzyuczelnianej.

 

Redakcja:

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum
02-532 Warszawa
ul. Rakowiecka 61

tel: +48 783 526 956
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: bobolanum.edu.pl/wydawnictwo

 

Dyrektor Wydawnictwa:
ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ

 

Dystrybucja:
Wydawnictwo RHETOS
04-984 Warszawa
ul. Olecka 30
www.rhetos.pl
rhetos.istore.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zasady kwalifikowania publikacji:

Redakcja określa następujące kryteria wstępne kwalifikowania przedłożonych tekstów naukowych do publikacji:

1. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne napisane w języku polskim, językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) i wybranych językach europejskich (słowacki, czeski, ukraiński, białoruski). Teksty mogą mieć formę monografii, artykułów naukowych, omówień lub recenzji.

2. Przesłana propozycja wydawnicza powinna być zgodna z naukowym profilem Wydawnictwa. Powinna stanowić twórcze wyjaśnienie problemu badawczego, prezentować przegląd stanu badań w danym zakresie, a także być edycją źródłową. Tekst powinien być napisany poprawnie językowo i stylistycznie.

3. Odrzucane są propozycje artykułów niezgodne z wymogami redakcyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma "Studia Bobolanum" w części: Dla autorów (wymogi edytorskie, przypisy, cytaty i sposoby cytowania).

4. Odrzucane są teksty naruszające cudze prawa własności intelektualnej (plagiat), bądź będące autoplagiatem.

5. Wydawnictwo nie wydaje pozycji publicystycznych.

6. Tekst - propozycję do publikacji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wraz z tekstem należy przesłać wypełnioną i podpisaną umowę licencyjną oraz oświadczenie autora.

7. Szczegóły dotyczące zasad recenzowania nadesłanych tekstów zawarto na stronie internetowej czasopisma "Studia Bobolanum" w części: Recenzenzowanie (procedura recenzowania). Opracowania zakwalifikowane do druku podlegają redakcji naukowej oraz korekcie językowej i technicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo zmian w tytułach oraz poprawek redakcyjnych zgodnie ze standardami wydawniczymi. Przesłane materiały nie będą zwracane autorom.