Logo WNCBsmall

   wydawnictwo.bobolanum.pl

 

 

PROFIL WYDAWNICTWA

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum (WNCB) jest jednostką organizacyjną Akademii Katolickiej w Warszawie (AKW) Collegium Bobolanum. WNCB zaczęło wydawać publikacje naukowe związane głównie z działalnością naukową AKW.

Obecnie autorami publikacji w wielu językach są w dużej mierze pracownicy naukowi uczelni, ale również wybitni naukowcy z innych ośrodków naukowych i akademickich w kraju i z całego świata. Tematyka publikacji mieści się w zakresie:

- nauk humanistycznych (archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce),

- nauk społecznych (ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia)

- i ze szczególnym uwzględnieniem nauk teologicznych, jak również tematyki interdyscyplinarnej w tym obszarze.

Podział na dziedziny nauki i dyscypliny naukowe został przyjęty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2018.09.20.

Publikacje wydawnictwa ukazują się w seriach wydawniczych oraz w osobnych studiach i czasopismach naukowych. WNCB wydaje kwartalnik naukowy "Studia Bobolanum" (www.bobolanum.pl) punktowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych. Dnia 27 marca 2019 r. zostało również zakwalifikowane do grona 500 czasopism do finansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Wydawane pozycje są rozpowszechniane przez Wydawnictwo Rethos. Są też dostępne w wymianie międzybibliotecznej i międzyuczelnianej.

POLITYKA OPEN ACCESS

Wydawnictwo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do treści wszystkich publikowanych czasopism kierując się zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

ZAPROSZENIE

Wyrażamy nadzieję, że nasz profil wydawniczy spotka się z Państwa życzliwym zainteresowaniem i zachęci do współpracy na rzecz poszukiwania i publikowania rzetelnej wiedzy naukowej.

Dyrektor
Wydawnictwa Naukowego
Colegium Bobolanum
dr Robert Wawer
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PUBLISHER'S PROFILE

The Scientific Publishing House Collegium Bobolanum (WNCB) is an organizational unit of the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw (PWTW) Collegium Bobolanum. WNCB began publishing scientific publications related mainly to the scientific activity of the PWTW.

Currently, the authors of publications in many languages are largely university researchers, but also outstanding scientists from other scientific and academic centers in the country and from around the world. The subject of publication is within:

- the humanities (archeology, philosophy, history, linguistics, literature studies, culture and religion sciences, art sciences),

- social sciences (economics and finance, socio-economic geography and spatial management, security sciences, science on social communication and media, political and administrative studies, management and quality studies, legal sciences, sociological sciences, pedagogy, canon law, psychology),

- and with particular emphasis on theological sciences as well as interdisciplinary themes in this area.

The division into fields of science and scientific disciplines was adopted in accordance with the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 2018.09.20 (in Polish).

The publications of the publisher appear in publishing series, in separate studies, and scientific journals. WNCB publishes the scientific quarterly "Studia Bobolanum" (www.bobolanum.pl) scored by the Ministry of Science and Higher Education in accordance with the Communication of the Minister of Science and Higher Education of 31 July 2019 on the list of scientific journals (in Polish). On March 27, 2019, it was also qualified to a group of 500 magazines for funding by the Ministry of Science and Higher Education under the "Support for scientific journals" program (in Polish).

Published items are distributed by the Rethos Publishing House. They are also available in the interlibrary and inter-university exchange.

OPEN ACCESS POLICY

The publishing house provides immediate, open access to the content of all published magazines, guided by the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

INVITATION

We hope that our publishing profile will meet your kind interest and encourage you to cooperate in the search and publication of reliable scientific knowledge.

Publishing Director
Robert Wawer, Th.D.

 

Procedura wydawnicza / Publication Procedure

Zasady etyki publikacyjnej / Ethical Regulations

Artykuł - wymogi edytorskie / The Article - Editorial Requirements

Monografia - wymogi edytorskie / The Monograph - Editorial Requirements

Procedura recenzji / Reviewing Procedure

 

Redakcja / Editorial Office:

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa, Poland

tel: +48 783 526 956
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www:   wydawnictwo.bobolanum.pl

Dystrybucja / Distribution of Publications:

Wydawnictwo RHETOS
ul. Olecka 30
04-984 Warszawa, Poland

tel.: +48 228 490 271
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www:   rhetos.pl


Zapowiedzi wydawnicze / Announced Publications:

- ks. prof. AKW dr hab. Piotr Kasiłowski (orcid: 0000-0002-4421-6060). Bóg przemówił do nas przez Syna. Studia nad Listem do Hebrajczyków. Seria: Seria Bobolanum nr 14. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, 2021.

- ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ (orcid: 0000-0001-7624-128X). Człowiek współczesny a religia. Seria: Seria Bobolanum nr 13.  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, 2021. ISBN 978-83-959422-0-4.

- Forum Iuridicum et Politicum 1 (2021). Rocznik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, 2021.

- Studia Bobolanum 32 (2021) 1. Czasopismo naukowe półrocznik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, 2021, ISSN 1642-5650.


Ostatnio wydane pozycje / Recent Publications:

Studia Bobolanum 31 (2020) 2. Czasopismo naukowe półrocznik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, grudzień 2020, ISSN 1642-5650.

 

Zobacz ten numer

Numer jest dostępny w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


- prof. Gianni La Bella (orcid: 0000-0002-8513-0255). Jezuici. Od Vaticanum II do papieża Franciszka. Epoka burzliwych procesów – wyzwanie dla Kościoła, tłum. Andrzej Koprowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, grudzień 2020. strony kładka twarda. ISBN 978-83-952410-6-2.

 LaBellaP611x860tyl

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna w sklepie internetowym Wydawnictwa KONTRAST i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.

- Studia Bobolanum 31 (2020) 1. Czasopismo naukowe półrocznik. Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa lipiec 2020, ISSN 1642-5650.


- ks. dr hab. Krzysztof Siwek (orcid: 0000-0002-4608-6968). „Powstał prorok jak ogień” (Syr 48,1). Droga Eliasza. Seria: Biblijni bohaterowie wiary. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, listopad 2020. 384 strony, okładka miękka ze skrzydełkami. ISBN 978-83-952410-8-6.

Siwek Droga okladka 

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 31 (2020) 1. Czasopismo naukowe półrocznik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, grudzień 2020, ISSN 1642-5650.

 

Zobacz ten numer

Numer jest dostępny w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


- dr Kamilla Frejusz (orcid: 0000-0001-7620-6599). Wychowanie jako „dialog i spotkanie” w myśli pedagogicznej Janusza Tarnowskiego. Studium hermeneutyczno-krytyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, październik 2020. 424 strony, okładka miękka. ISBN 978-83-952410-9-3.

Frejusz Wychowanie okladka

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


 - ks. prof. dr hab Krzysztof Pawlina (orcid: 0000-0002-3855-6720). Powołania kapłańskie AD 2020. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, sierpień 2020. 188 stron, okładka miękka. ISBN 978-83-952410-7-9.

PowKapOklPrzods PowKapOklTyls


- Półrocznik Studia Bobolanum 31 (2020) 1 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa lipiec 2020), ISSN 1642-5650.

StBob 2020 1


- ks. dr Ryszard Matejuk SJ (orcid: 0000-0002-2020-9894). Doświadczenie misterium Eucharystii według Jerzego Klingera. (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa grudzień 2019), ISBN 978-83-952410-5-5.

2019Matejuk cover2 2019Matejuk cover1


- Kwartalnik Studia Bobolanum 30 (2019) 4 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa grudzień 2019), ISSN 1642-5650.

 StBob 2019 4


- Kwartalnik Studia Bobolanum 32 (2019) 3 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa październik 2019), ISSN 1642-5650.

 StBob 2019 3


- Kwartalnik Studia Bobolanum 31 (2019) 2 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa czerwiec 2019), ISSN 1642-5650.

StBob 2019 2


- Kwartalnik Studia Bobolanum 30 (2019) 1 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa kwiecień 2019), ISSN 1642-5650.

StBob 2019 1


- ks. prof. dr Ladislav Csontos SJ (orcid: 0000-0002-6788-9452). The River from the Temple: The forms of retreats that helped to preserve the presence of the Jesuits in Slovakia during communist persecution (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2019), ISBN 978-83-952410-4-8.

201904 Csontoscover


- ks. dr Vlastimil Dufka SJ (orcid: 0000-0002-8424-5894), Canto sacro del XVII secolo e Cantus Catholici (1655) (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2019), ISBN 978-83-952410-1-7.

201901 Dufkacover


- ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ (orcid: 0000-0003-3574-7246), Wprowadzenie do teologii religii (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2019), ISBN 978-83-952410-2-4.

201812 Kubackicover


- ks. dr Maciej Tomaszewski SJ (orcid: 0000-0003-4740-1883). Wprowadzenie w studium teologii moralnej fundamentalnej: materiały pomocnicze (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2018), ISBN 978-83-952410-3-1.

201812 Tomaszewskicover


- Kwartalnik Studia Bobolanum 29 (2018) 4 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa grudzień 2018), ISSN 1642-5650.

201812 StBob 2018 4


- dr Rastislav Nemec (orcid: 0000-0002-6920-6395). Ockham on Ethics: Some Perspectives on the Context of Moral Issues. Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2018. ISBN 978-83-952410-0-0.

201812 Nemec3


- Kwartalnik Studia Bobolanum 29 (2018) 3 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa październik 2018), ISSN 1642-5650.

201810 StBob 2018 3


- Kwartalnik Studia Bobolanum 29 (2018) 2 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa czerwiec 2018), ISSN 1642-5650.

201806 StBob 2018 2