Logo WNCBsmall

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum – jako jednostka organizacyjna Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – publikuje przede wszystkim prace naukowe. Ukazują się one w seriach wydawniczych oraz w osobnych studiach. Wydawnictwo wydaje publikacje naukowe związane głównie z działalnością naukową Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (oto przykładowe monografie). Wydaje kwartalnik naukowy "Studia Bobolanum" (www.bobolanum.pl) punktowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane pozycje są rozpowszechniane przez Wydawnictwo Rethos. Są też dostępne w wymianie międzybibliotecznej i międzyuczelnianej.

 

Zapowiedzi wydawnicze:

- prof. dr hab. Zbyszek Kubacki (orcid: 0000-0003-3574-7246), Wprowadzenie do teologii religii (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa styczeń 2019).

- dr Vlastimil Dufka (orcid: 0000-0002-8424-5894), Canto sacro del XVII secolo e Cantus Catholici (1655) (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa styczeń 2019).

- dr Kamilla Frejusz (orcid: 0000-0001-7620-6599), Religie niechrześcijańskie oraz dialog międzyreligijny w wybranych najnowszych polskich podręcznikach do nauki religii dla młodzieży (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa).

- prof. PWTW dr hab. Dariusz Gardocki (orcid: 0000-0002-5541-9154), Teologia wyzwolenia jako odpowiedź na epokowe wyzwania czasu (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa).

- dr Maciej Tomaszewski (orcid: 0000-0003-4740-1883), Materiały pomocnicze do wprowadzenia w studium teologii moralnej fundamentalnej (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa).

- prof. dr Ladislav Csontos, The River from the Temple (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa).

 

Wydania:

- dr Rastislav Nemec (orcid: 0000-0002-6920-6395), Ockham on Ethics: Some Perspectives on the Context of Moral Issues (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa grudzień 2018), ISBN 978-83-952410-0-0.

2018.12.Nemec1 2018.12.Nemec2

 

Redakcja:

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum
02-532 Warszawa
ul. Rakowiecka 61

tel: +48 783 526 956
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: bobolanum.edu.pl/wydawnictwo

Dystrybucja:
Wydawnictwo RHETOS
04-984 Warszawa
ul. Olecka 30
www.rhetos.pl
rhetos.istore.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zasady kwalifikowania publikacji:

Redakcja określa następujące kryteria wstępne kwalifikowania przedłożonych tekstów naukowych do publikacji:

1. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne napisane w języku polskim, językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) i wybranych językach europejskich (słowacki, czeski, ukraiński, białoruski). Teksty mogą mieć formę monografii, artykułów naukowych, omówień lub recenzji.

2. Przesłana propozycja wydawnicza powinna być zgodna z naukowym profilem Wydawnictwa. Powinna stanowić twórcze wyjaśnienie problemu badawczego, prezentować przegląd stanu badań w danym zakresie, a także być edycją źródłową. Tekst powinien być napisany poprawnie językowo i stylistycznie.

3. Odrzucane są propozycje artykułów niezgodne z wymogami redakcyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma "Studia Bobolanum" w części: Dla autorów (wymogi edytorskie, przypisy, cytaty i sposoby cytowania).

4. Odrzucane są teksty naruszające cudze prawa własności intelektualnej (plagiat), bądź będące autoplagiatem.

5. Wydawnictwo nie wydaje pozycji publicystycznych.

6. Do Redakcji należy przesłać drogą elektroniczną adres mailowy redakcji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:
- tekst do publikacji
- skan wypełnionej i podpisanej umowy licencyjnej
- skan oświadczena autora i jego numer ORCID, pod którym jest zarejestrowany w bazie orcid.org.

7. Szczegóły dotyczące zasad recenzowania nadesłanych tekstów zawarto na stronie internetowej czasopisma "Studia Bobolanum" w części: Recenzenzowanie (procedura recenzowania). Opracowania zakwalifikowane do druku podlegają redakcji naukowej oraz korekcie językowej i technicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo zmian w tytułach oraz poprawek redakcyjnych zgodnie ze standardami wydawniczymi. Przesłane materiały nie będą zwracane autorom.