Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Franciszek Sieg SJ/ emerytowany wykładowca

Tytuł/stopień naukowy: Doktor habilitowany

 

Zainteresowania badawcze:

Nowy Testament (Ewangelia wg św. Marka, Ewangelia wg św. Jana, Apokalipsa św. Jana)

 

Wybrane publikacje naukowe:

  • Homoios Hyios Anthropou (Ap 1,13). Chrystologia Apokalipsy św. Jana (Ap 1,9 – 3,21), (Dysertacja), Druk: Kraków – Zaskale 1981, s. 184.
  • Niewiasta i Syn w Apokalipsie św. Jana 12, (Dysertacja), Druk: Kraków – Zaskale 1987, s. 251.
  • Ewangelia Jezusa Chrystusa według św. Marka, przekład i komentarz, Wydawnictwo Cywilizacja Miłości, Opole 2012, t. 1, 2; s. 359, 398.
  • Pochyleni nad słowami Pisma Świętego. Rozważania biblijne w Roku Wiary i nie tylko, Wydawnictwo Cywilizacja Miłości, Opole 2013, s. 82.
  • Małe studia z teologii biblijnej Nowego Testamentu nad Ewangeliami i Apokalipsą św. Jana, Wydawnictwo Cywilizacja Miłości, Opole 2014, s. 319.
  • Ewangelia według św. Marka, przekład, adnotacje, komentarz. Wydawnictwo Rhetos, Warszawa 2015, s. 371.

 

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

  • Stowarzyszenie Biblistów Polskich