Collegium Bobolanum

 

Imię i nazwisko: Jerzy Seremak SJ

Tytuł/stopień naukowy: doktor teologii

ORCID (Open Researcher and Contributor ID):

 

Obszary zainteresowań i aktywności naukowej

Analiza intertekstualna księgi Psalmów

Redakcja deuteronomistyczna ksiąg prorockich

 

Najważniejsze publikacje naukowe

  • "Paradygmat zbawczej obecności wyzwolenia: imię Boga Ehjeh - Jhwh, Jestem-On jest (Wj 3,14-15 / Wj 34,6-7)". Studia Bobolanum 29 (2018) nr 2, 141-161
  • "Sługa Boga". Pastores: kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej (2005) nr 2, 104-110
  • Psalm 24 als Text zwischen den Texten, ÖBS 26, Frankfurt am Main 2004
  • "Odpoczynek Boga". Życie Duchowe (2002) nr 31, 23-30
  • "Ewa i kobiety w początkach Izraela", w: Kobieta w nowym wieku, red.: Jacek Bolewski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, 33-62

 

Przynależność do stowarzyrzeń naukowych

  • Stowarzyszenie Biblistów Polskich

  • Society of Biblical Literature

  • Catholic Biblical Association