Profil wykładowcy PWTW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Józef Kulisz SJ

Tytuł/stopień naukowy: Profesor,  doktor habilitowany

 

Głównym nurtem zainteresowań i twórczości naukowej jest teologia fundamentalna w kontekście naszej  współczesności, zwłaszcza współczesnej filozofii religii i religioznawstwa. Treść teologiczna jest tu wyznaczana myślą Teilharda de Chardin. Jest jednym z niewielu w Polsce znawców myśli francuskiego jezuity Teilharda de Chardin.

 

W Roku akademickim 2014/2015 prowadzi wykłady:

         - Teologia fundamentalna – wiara i kultura miejscem współczesnej apologii chrześcijaństwa

         - Religiologa – religia jako wyraz ontologicznej struktury ludzkiego istnienia

 

Oto kilka wydanych prac – dla przykładu:

J. Kulisz SJ, Czasy nowożytne wyzwaniem dla chrześcijaństwa, Warszawa 2001;

J. Kulisz SJ, Wprowadzenie do teologii fundamentalnej, Kraków 1995;

Z. Plašienková, J. Kulisz SJ, Na ceste s Teilhardom de Chardin, Trnava 2004;

J. Kulisz SJ, Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej, Warszawa 2012;

J. Kulisz SJ, Wiara i kultura miejscem współczesnej apologii chrześcijaństwa, Warszawa 2013;

J. Kulisz SJ, Wiara i kultura miejscem ważnych pytań, Warszawa 2014;

 

Przez dwie kadencje był dziekanem, a jedną prodziekanem, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Jest członkiem Studiów Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Jest zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce.