Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Krzysztof Bakalarski

Tytuł/stopień naukowy: doktor 

 

Zainteresowania badawcze:

komunikacja społeczna, dialog publiczny, marketing terytorialny i polityczny, rozwój lokalny 

Pełnione funkcje

 • 2001-2013; adiunkt w Wyższej Szkole Humanistycznej (Akademii Humanistycznej) w Pułtusku
 • 2004-2007; adiunkt, kierownik katedry politologii w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • 0d 2009 adiunkt oraz PR Menadżer w Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

Najważniejsze publikacje naukowe:

Książki:

 • Kilka słów o public relations, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2003. ss.115
 • Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera,SPG, Gdańsk 2004, ss.116
 • Negocjacje. Przewodnik po przedmiocie, (Skrypt),Wydawnictwo WSGE, Józefów 2007, ss.57
 • Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych, Difin, Warszawa 2014, ss.203

Ważniejsze artykuły:

 • Wybrane myśli o integracji w Europie, w: „Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy”, Wydawnictwo UW-M Olsztyn 2004, s.233-243
 • Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, w: M. Bąkiewicz, M. Grewiński (red.), „System lokalnej pomocy społecznej. Wybrane aspekty instytucjonalne i praktyczne”, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2010, s.214-244
 • Komunikacja Kościoła katolickiego w kontekście teorii komunikacji międzykulturowej, „Studia Bobolanum” 2 (2014), s.145-166
 • Pokonywanie barier komunikacyjnych w społecznościach wielokulturowych, „Studia Bobolanum” 3 (2014) s.147-160

Programy zajęć dydaktycznych:

Komunikacja społeczna (wykłady)

Samorząd i polityka lokalna (wykłady)

Marketing polityczny (wykłady)

Negocjacje międzynarodowe (wykłady)

System polityczny RP (ćwiczenia)