Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Marek Sokołowski SJ

Tytuł/stopień naukowy: profesor doktor habilitowany

 

Zainteresowania badawcze

* Teologia duchowości dzisiaj

* Wyzwania i zagrożenia dla życia duchowego

* Kierownictwo duchowe

* Formacja duchowa permanentna

* Tajniki duchowości dyskretnej (ignacjańskiej)

Programy zajęć dydaktycznych

* Teologia duchowości I

* Wybrane zagadnienia duchowości chrześcijańskiej (s.o.)

* Duchowość współczesna i jej zagrożenia

* Duchowość chrześcijańska

* Propedeutyka teologii duchowości

 

Najważniejsze publikacje naukowe

Książki wybrane

 • Od jesieni do jesieni, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek1991.
 • Spacer osobno, Szczecin: Wydawnictwo Barbara 1993.
 • Wiara i okolice, Kraków: Wydawnictwo WAM 1993.
 • Miesiące ciszy, Szczecin: Wydawnictwo Barbara 1994.
 • L’esperienza personale degli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio come fondamento della direzione spisrituale nell’Epistolario di San Claudio La Colombière, Roma: Pontificia Universitas Gregoriana 1997.
 • Proste dziękowanie, Ząbki: Apostolicum 1998.
 • Powracanie czasów,Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2001.
 • Wielcy ludzie Kościoła. Św. Klaudiusz La Colombière, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002.
 • Odwrót od cieni,Warszawa: Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli 2002.
 • Chrystocentryzm życia duchowego w rozumieniu św. Klaudiusza La Colombiere’a. Bobolanum, Warszawa 2002.
 • W stronę ekologii ducha, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2006.
 • Cieniste drogi ciszy, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2007.
 • Teologia drogi zjednoczenia z Chrystusem, Warszawa: Rhetos 2007.
 • Przez rok z Biblią, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2007.
 • Żyć nie byle jak, Kraków: Wydawnictwo WAM 2013.
 • W drodze ku światłu, Warszawa-Ząbki:  Wydawnictwo apostolicum 2016.
 • W drodze ku światłu, Warszawa-Ząbki:  Wydawnictwo apostolicum, Wydanie nowe, 2017.
 • Życie splecione z zakonem, Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2021.
 • Na strunach niemrawej nadziei. Wiersze wybrane, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2022.
 • O znaczeniu źrodeł wiary, Stowarzyszenie IRYDION, Ciechanów 2022.

Książki zbiorowe

 • Grzech i nawrócenie a Sakrament Pokuty. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Zygmunta Perza SJ, Warszawa: Bobolanum 1999.
 • Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik.dla księży. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Augustyna SJ i Jakuba Kołacza SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 • W pokornej służbie prawdzie i miłości. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.
 • Spiritualna teológia, w: Zasvatenie do teológie, Teologicka fakulta Trnavskiej univerzity, Bratislava 2008.
 • Duchowość Krzyża. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.
 • Tylko służyć. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016.
 • Via Crucis. Droga Krzyżowa. Praca zbiorowa pod redakcją O. Rafała Sebastiana Pujszy CP, Fundacja Żywe Słowo, Warszawa 2017.
 • Miłość jest jedna, Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Królikowskiego SJ, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie,. Kraków 2018.

Ważniejsze artykuły

 • Natura i istotne warunki kierownictwa duchowego, Studia Bobolanum 11/2 (2000) 495-513.
 • Kierownictwo duchowe i życie w wierze, Studia Bobolanum 1/1 (2001) 117-129.
 • Perspektywa nadziei w kierownictwie duchowym. Ujęcie pastoralne, Studia Bobolanum 1/2 (2001) 139-157.
 • Służebna rola kierownictwa duchowego w wychowaniu do miłości i odpowiedzialności za budowanie Kościoła, Studia Bobolanum 2/1 (2002) 129-143.
 • Chrystocentryzm życia duchowego w ujęciu św. Ignacego Loyoli, Studia Bobolanum 1(2003) 99-129.
 • Osobisty i wspólnotowy wymiar formacji zakonnej, Studia Bobolanum 3 (2004) 115-136.
 • Pokusy w życiu zakonnym w nauczaniu Jana Pawła II. Propozycja wyjścia asceza, Studia Bobolanum 1 (2006) 117-135.
 • Specyfika kapłaństwa zakonnego, w: W pokornej służbie prawdzie i miłości. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, 259-274.
 • Chrystus światłem na drodze kapłańskiej – wizja Ignacjańska,  Studia Bobolanum 1(2008) 109-130.
 • Zjednoczenie mistyczne z Jezusem Chrystusem na drodze kapłańskiej –ujęcie Ignacjańskie, Studia Bobolanum 2 (2008).
 • Spiritualna teológia, w: Zasvatenie do teológie, Teologicka fakulta Trnavskiej uiverzity, Bratislava 2008, 343-363.
 • Krzyż na drodze zjednoczenia z Jezusem w kapłaństwie. Perspektywa ignacjańska, w: Duchowość Krzyża, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, 143-169.
 • Słowo w obronie ciszy i skupienia, Studia Bobolanum 2 (2010) 49-65.
 • W obronie samotności, Studia Bobolanum 1 (2011) 119-137.
 • Św. Klaudiusz La Colombie’re, Życie duchowe, Lato 79/2014, 95-100.
 • Towards the unity with Christ in spiritual journey of priests – Ignatian vision, Studia Bobolanum 4 (2014) 139-161.
 • Renewal of the religious introductory formation in the Vatican II and the further teaching of the church, Studia Bobolanum 4 (2015) 77-100.
 • Rygoryzm czy humanizm na drodze duchowej chrześcijanina, w: Tylko służyć. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, 213-219.

Pełnione funkcje

 • Kierownik Katedry Teologii Duchowości i Teologii Pastoralnej, AKW - Collegium Bobolanum
 • Członek Rady Naukowej – Studia Bobolanum,
 • Kierownik Specjalizacji Teologii Duchowości w AKW
 • Członek Stowarzyszenia „Pro Bobolanum” przy AKW - Collegium Bobolanum
 • Kierownik Jezuickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy AKW - Collegium Bobolanum