Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Michał Karnawalski SJ

Tytuł/stopień naukowy:

 • doktorat w zakresie teologii biblijnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015-2017; 2020 (praca otrzymała wyróżnienie)
 • licencjat kanoniczy z Pisma Świętego na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie 2011-2015 (oceniony na magna cum laude) i Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie 2012-2013
 • teologia na Centre Sèvres w Paryżu 2008-2011
 • filozofia na Akademii Ignatianum w Krakowie 2004-2007 (magister i licencjusz w zakresie etyki) i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 2000-2002

 

Zainteresowania badawcze: 

 • 1-2 Księga Królewska
 • Symbolizm lingwistyczny
 • Hebrajski biblijny
 • Profetyzm
 • Krytyka tekstualna
 • Dialog międzyreligijny

 

Konferencje i seminaria badawcze:

 • seminarium profesorskie « Yirmeyahu » (Toulouse-Innsbruck; od 2021)
 • seminarium starotestamentalne w Leo Baeck College (Londyn; 2019-2020)
 • seria seminariów HEST o relacji Chrześcijaństwo-Islam (Innsbruck; Warszawa (od 2018)
 • konferencja starotestamentalna w The Oriental Institute (Oxford; 2018)
 • seminarium starotestamentalne w Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies (Oxford; 2017)

 

Programy zajęć dydaktycznych:

 • Jezuicka Szkoła Biblijna od 2020
 • Stary Testament I (Pięcioksiąg) od 2020
 • Stary Testament II (Księgi Historyczne) od 2020
 • Seminarium magisterskie (Cykl Eliasza) od 2020
 • Lektorat z języka hebrajskiego I-IV od 2015