Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Michał Karnawalski SJ

Tytuł/stopień naukowy:

 • doktorat w zakresie teologii biblijnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015-2017; 2020 (praca otrzymała wyróżnienie)
 • licencjat kanoniczy z Pisma Świętego na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie 2011-2015 (oceniony na magna cum laude) i Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie 2012-2013
 • teologia na Centre Sèvres w Paryżu 2008-2011
 • filozofia na Akademii Ignatianum w Krakowie 2004-2007 (magister i licencjusz w zakresie etyki) i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 2000-2002

 

Zainteresowania badawcze: 

 • krytyka literacka 1-2 Księgi Królewskiej
 • teoria nazw własnych
 • hebrajski narracji biblijnych
 • profetyzm w Pięcioksięgu i Księgach Historycznych
 • dialog chrześcijańsko-żydowsko-muzułmański

 

Konferencje i seminaria badawcze:

 • seminarium międzyreligijne « Qur'an and Bible » (Cambridge od 2022)
 • konferencja międzynarodowa EABS (Toulouse 2022)
 • seminarium profesorskie « Yirmeyahu » (Toulouse-Innsbruck 2021-2022)
 • seminarium starotestamentalne w Leo Baeck College (Londyn 2019-2020)
 • konferencja międzynarodowa SBL (Rzym 2019; Salzburg 2022)
 • seria seminariów HEST o relacji Chrześcijaństwo-Islam (Innsbruck; Warszawa (od 2018)
 • konferencja starotestamentalna ARAM w The Oriental Institute (Oxford 2018)
 • seminarium starotestamentalne w Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies (Oxford 2017)

 

Programy zajęć dydaktycznych:

 • Jezuicka Szkoła Biblijna od 2020
 • Stary Testament I (Pięcioksiąg) od 2020
 • Stary Testament II (Księgi Historyczne) od 2020
 • Seminarium magisterskie (Cykl Eliasza) od 2020
 • Lektorat z języka hebrajskiego I-IV od 2015

 

Ostatnie publikacje i referaty na konferencjach międzynarodowych:

Karnawalski, Michał. "Czy na Górze Horeb płonął krzew?: Literacka egzegeza Wj 3 – 4 z odniesieniem do 1Krl 19." Studia Bobolanum 2022 [w trakcie publikacji].

Karnawalski, Michał. "The Phenomenon of Aetiological Contiguities in the Hebrew Bible." In SBL International Meeting. Salzburg, 2022. [konferencja].

Karnawalski, Michał. "Aetiological-Etymological Associations in Gen 8:1-22 and 2Kgs 2:1-18 juxtaposed with Jer 13:1-11" In EABS Annual Conference. Toulouse, 2022 [konferencja].

Karnawalski, Michał. Heaven for Elijah?: A Study of Structure, Style, and Symbolism in 2 Kings 2:1-18. Berlin, Bern, Wien: Peter Lang, 2022.

Karnawalski, Michał. "Review: Siwek, Krzysztof. Powstał prorok jak ogień: Droga Eliasza. Biblijni Bohaterowie Wiary 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, 2020." Verbum Vitae 39, no. 2 (2021).

Karnawalski, Michał. HEST