Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Michał Karnawalski SJ

Tytuł/stopień naukowy: magister licencjusz Pisma Świętego (Papieski Instytut Biblijny w Rzymie)

 

Zainteresowania badawcze: 

Pięcioksiąg, historia deuteronomistyczna, metoda historyczno-krytyczna, metoda narracyjna

 

Programy zajęć dydaktycznych:

 

Prowadzi zajęcia z języka hebrajskiego I i II

Przygotowuje doktorat ze Starego Testamentu (UKSW)