Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Tadeusz Kotlewski

Tytuł/stopień naukowy: doktor teologii duchowości

 

Zainteresowania badawcze:

 • Teologia i antropologia ignacjańska
 • Mistyka ignacjańska
 • Duchowość i psychologia
 • Duchowość człowieka dorosłego
 • Rozwój duchowy człowieka – interdyscyplinarne podejście

 

Programy zajęć dydaktycznych:

 • Seminarium z teologii duchowości ignacjańskiej: „Pomagać  duszom”
 • Teologia i duchowość. Odnaleźć wewnętrzne źródło.
 • Seminarium z teologii duchowości: „Duchowość człowieka współczesnego. Zagrożenia” (studia niestacjonarne)
 • Teologia i praktyka rozeznawania i kierownictwa duchowego
 • Psychologia społeczna i komunikacji
 • Teologia duchowości
 • Teologia duchowości II (studia niestacjonarne)
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwoju i osobowości
 • Rozwój duchowy człowieka dorosłego

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Z sercem hojnym i rozpalonym miłością. O mistyce ignacjańskiej. Wydawnictwo RHETOS, Warszawa 2005
 • Ignacjańskie „Ćwiczenia Duchowne” drogą życia duchowego chrześcijanina, StBob 3 (2002), 107-120
 • Mistyka służby. Ignacjańska droga do Boga. StBob 1 (2003), 131-145
 • Europejczyk zatroskany o człowieka. Św. Ignacy Loyola założyciel Towarzystwa Jezusowego. Przegląd Powszechny, 5/981 maj 2003, 187-200
 • Wprowadzenie do duchowości ignacjańskiej. Źródła – epoka - doświadczenie. StBob 3 (2003), 111-124
 • Mój dom – moja bezdomność. Aspekt psychologiczno-duchowy. Przegląd Powszechny 3/991, marzec 2004, 449-462
 • Pielgrzym woli Bożej. Mistyczne drogi św. Ignacego Loyoli. StBob 4 (2010), 19-35
 • Pomagać duszom. Duchowe przesłanie w Listach i Instrukcjach św. Ignacego Loyoli. StBob 2 (2011), 81-99
 • Mistyka św. Ignacego Loyoli. Wprowadzenie do Dziennika duchowego, StBob 1 (2012), 51-67
 • Słowo Boże w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli. StBob 1 (2013), 101-126
 • Jezuicki apostolat społeczny. Od Piotra Skargi do 35. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego StBob 2 (2013), 125-136
 • Confiar, creer y amar. El camino a la transformación interior. StBob 4 (2013), 59-74
 • Duchowość Papieża Franciszka. Otwarty umysł i wierzące serce. StBob 1 (2014), 35-48
 • Sekret Świętego Ignacego Loyoli. Droga wtajemniczenia chrześcijańskiego w ignacjańskich Ćwiczeniach duchowych. StBob 2 (2014), 59-73

 

Pełnione funkcje:

 • Dyrektor Europejskie Centrum Edukacji i Kultury, Warszawa 2000-2002
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Duchowości w Collegium Bobolanum, od 2003 roku

 

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej, (członek zwyczajny) 1993-2009
 • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, 1994 (członek zwyczajny)
 • Centrum Kształcenia Nauczycieli i Wychowawców im. P. Arrupe, Gdynia 1995 (trener)
 • Sekcja Duchowości Teologów Polskich, 2001 (członek zwyczajny)
 • Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO, Warszawa 2008-2012 (Członek Zarządu Fundacji)
 • Polska Federacja Psychoterapii, 2009 (członek zwyczajny)

 

Inne:

IGNATIAN SCHOLARS PROJECT: Rzym (Włochy), 1-3 maja 2013; Madryt (Hiszpania) 31 stycznia – 2 lutego 2014