Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Tomasz Ludwisiak SJ

Tytuł/stopień naukowy: doktor teologii

 

Zainteresowania badawcze:

teologia J. Ratzingera (eklezjologia i mariologia)

 

Programy zajęć dydaktycznych:

eklezjologia, mariologia, traktat o Eucharystii

 

Publikacje naukowe:

Tomasz Ludwisiak SJ, Tajomstvo Cirkvi, w: Zasvatenie do teologie, Bratislava 2008, s. 221-237.

 

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

Towarzystwo Teologów Dogmatyków