Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Witold Adamczewski

Tytuł/stopień naukowy: doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego

 

Zainteresowania badawcze:

prawo konkordatowe, wyznaniowe i małżeńskie

 

Programy zajęć dydaktycznych:

kurs instytucjonalny prawa kanonicznego i wyznaniowego; casus conscientiea

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

  • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., Płock 1994, 232 strony. Współautor: Wojciech Góralski.
  • Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1995, 140 stron. Współautor: Bogusław Trzeciak.
  • Uznanie skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego w najnowszych umowach konkordatowych, Ius matrimoniale, tom 1, Warszawa 1996, s. 169-193.
  • Współdziałanie Państwo-Kościół na przykładzie współczesnych konkordatów, w: Znaki nadziei trzeciego tysiąclecia, Kraków 1999, s. 91-109.
  • Małżeństwo we współczesnych konkordatach, Warszawa 1999, 422 strony.
  • Ważniejsze kwestie prawne dotyczące sprawowania sakramentu pokuty, w: Grzech i nawrócenie a Sakrament Pokuty, Warszawa 1999, s. 225-241.
  • Małżeństwo konkordatowe po Vaticanum II, w: Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń 2001, s. 327­341.