Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Zbigniew Kubacki SJ

Tytuł/stopień naukowy: profesor doktor habilitowany


Najbardziej znaczącymi obszarami zainteresowań i aktywności naukowej, z którymi wiążą się moje badania oraz aktywność dydaktyczna, są następujące zagadnienia: chrystologia; trynitologia, antropologia teologiczna, teologia religii, teologia komparatywna i dialog międzyreligijjny.

My main fields of interest and academic activitiy are: christology, trinity, theological anthropology, theology of religions, comparative theology and interreligious dialogue.

Pełnione funkcje / Responsibilities

 • 2007-2010 - Prorektor PWTW i kierownik Sekcji św. Andrzeja Boboli – Collegium Bobolanum
 • 2010-2014 - Rektor PWTW i kierownik Sekcji św. Andrzeja Boboli – Collegium Bobolanum
 • 2014 - 2018 - Prorektor PWTW i kierownik Sekcji św. Andrzeja Boboli – Collegium Bobolanum
 • Od 2007 r. – Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Studia Bobolanum”

Przynależność do stowarzyrzeń naukowych / Membership

 • Towarzystwo Teologów Dogmatyków Polskich

 

Wybrane publikacje / Chosen publications:

Książki / Books

 • Wprowadzenie do teologii religii, (Wydawnictwo Rethos: Warszawa, 2018), ss. 307. DO POBRANIA BEZPŁADNIE NA: http://www.bobolanum.edu.pl/images/biblioteka/Kubacki_Zbigniew_Wprowadzenie_do_teologii_religii_2018.pdf
 • Polityczno-prawne i społeczne aspekty współczesnych migracji, (Warszawa 2016), ss. 113. Współautor.
 • Kościół, religie i zbawienie.  O jedyności i powszechności zbawczej Kościoła oraz zbawczej roli religii niechrześcijańskich, Myśl Teologiczna, (Wydawnictwo WAM: Kraków 2016), ss. 681.
 • Jedyność Jezusa Chrystusa. O jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa w kontekście chrześcijańskich teologii religii, (Wydawnictwo Rhetos: Warszawa 2005), ss. 554.

Artykuły / Articiles

 • „Joseph Moingt : « Penser la foi dans la vérité »”, Études, Novembre 2020, 87-98.
 • „Wkład św. Jana Pawła II w dialog międzyreligijny w perspektywie teologii soborowej, a zwłaszcza deklaracji Nostra aetateW 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły (1920–2005)”, Studia Oecumenica 20 (2020), 349-268.
 • Krytycznie o sześciu prawdach wiary w nauczaniu i przepowiadaniu Kościoła, „Studia Bobolanum” 30 nr 4 (2019), s. 5-33.
 • Odwaga i pokora. Teolog katolicki wobec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 26 (2018) nr 2, s. 177-196.
 • Teologia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w ujęciu Jacka Bolewskiego SJ, „Studia Bobolanum” 29 nr 1 (2018), s. 71-89.
 • Le sens de la passion et de la mort de Jesus, „Studia Bobolanum” 28 nr 4 (2017), s. 39-60.  
 • Wiara, która zbawia, „Studia Bobolanum” 28 nr 2 (2017), s. 101-128.
 • Bóg bardziej-niż-konieczny, „Studia Bobolanum” 28 nr 1 (2017), s. 47-64.
 • Chrystus naszą nadzieją, w: Wiera a kultura cestou cloveka. Jubilejnik k 65. narodeninam slovenskeho filozofa a teologa Ladislava Csontosa SJ. Zestavil Milos Lichner SJ, (Dobra kniha: Trnava, 2017), s. 343-355.
 • Bóg i duchowość islamu z perspektywy katolickiej, „Studia Gnesnensia” 30/2016, s. 63-84.
 • Church, the final cause of salvation, „Studia Bobolanum” nr 4 (2015), s. 67-76.
 • Zbawienie i zbawiciele w pluralistycznej teologii religii, „Studia Bobolanum” 25 nr 3 (2014), s. 23-35.
 • L’Eglise, sacrement du Royaume; „Studia Bobolanum” nr 4 (2013), s. 109-126.
 • Jezus w oczach Żydów i muzułmanów, „Studia Gnesnensia”, tom XXVII (2013), s. 135-163.
 • Teologia zbawczej ofiary Chrystusa – wymiar trynitarny, „Studia Teologiczne i Humanistyczne”  2/1 (2012), s. 85-99.
 • The suffering of God. An interfaith approach, „Studia Bobolanum” nr 4 (2012), s. 71-95.
 • Wolność religijna w islamie i Kościele katolickim, „Przegląd Powszechny” nr 5 (2012), s. 78-92.
 • «Wierzę w Boga Ojca». Wokół pierwszego artykułu Credo, w: „Warszawskie Studia Teologiczne”, XXIV 2/2011, s. 331-350.
 • Teologia Trójcy w ujęciu Josepha Moingta SJ, „Studia Bobolanum” nr 3 (2011), s. 95-124.
 • “Covenental Christology”: A Contribution to the debate, „Studia Bobolanum” nr 4 (2010), s. 83-106.